Postinumero 00230 Helsinki

Postinumero 00230 Helsinki - Tiedot, kartta ja katuosoitteet.

Postinumero 00230 Helsinki tiedot

  • Postinumero: 00230
  • Kunta: Helsinki
  • Maakunta: Uusimaa
  • Postinumeroalue:  0 (Uusimaa)
  • Postinumeropiiri:  00 (Helsinki)

Postinumero 00230 Helsinki kartta

Postinumero 00230 Helsinki kartalla.

Postinumeron 00230 alueet

AluePostinumero
Helsinki00230
Ilmala00230
Pasilapostikeskus00230

Postinumeron 00230 rakennukset ja asunnot

Kesämökit yhteensä0
Rakennukset yhteensä2
Muut rakennukset yhteensä2
Asuinrakennukset yhteensä0
Asunnot0
Asuntojen keskipinta-ala0.0
Pientaloasunnot0
Kerrostaloasunnot0

Postinumeron 00230 tilastot

X-koordinaatti metreinä384728
Y-koordinaatti metreinä6677128
Postinumeroalueen pinta-ala171851
Asukkaat yhteensä0
Miehet0
Naiset0
Asukkaiden keski-ikä0
0-2-vuotiaat0
3-6-vuotiaat0
7-12-vuotiaat0
13-15-vuotiaat0
16-17-vuotiaat0
18-19-vuotiaat0
20-24-vuotiaat0
25-29-vuotiaat0
30-34-vuotiaat0
35-39-vuotiaat0
40-44-vuotiaat0
45-49-vuotiaat0
50-54-vuotiaat0
55-59-vuotiaat0
60-64-vuotiaat0
65-69-vuotiaat0
70-74-vuotiaat0
75-79-vuotiaat0
80-84-vuotiaat0
85 vuotta täyttäneet0
18 vuotta täyttäneet yhteensä0
Perusasteen suorittaneet0
Koulutetut yhteensä0
Ylioppilastutkinnon suorittaneet0
Ammatillisen tutkinnon suorittaneet0
Alemman korkeakoulututkinnon suorittanee0
Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanee0
18 vuotta täyttäneet yhteensä0
Asukkaiden keskitulot0
Asukkaiden mediaanitulot0
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat asukkaat0
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat asuk0
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat asukkaat0
Asukkaiden ostovoimakertymä0
Taloudet yhteensä0
Talouksien keskikoko0.0
Asumisväljyys0.0
Yksinasuvien taloudet0
Nuorten yksinasuvien taloudet0
Lapsettomat nuorten parien taloudet0
Lapsitaloudet0
Pienten lasten taloudet0
Alle kouluikäisten lasten taloudet0
Kouluikäisten lasten taloudet0
Teini-ikäisten lasten taloudet0
Yhden vanhemman lapsitaloudet0
R Taiteet, viihde ja virkistys0
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut128
X Toimiala tuntematon0
U Kansainvälisten organisaatioiden ja to0
Työlliset0
Lapset 0-14 -vuotiaat0
Työttömät0
Asukkaat yhteensä0
T Kotitalouksien toiminta työnantajina; 0
Muut0
Eläkeläiset0
Opiskelijat0
S Muu palvelutoiminta0
Vuokra-asunnoissa asuvat taloudet0
Omistusasunnoissa asuvat taloudet0
Taloudet yhteensä0
Talouksien mediaanitulot0
Talouksien keskitulot0
Muissa asunnoissa asuvat taloudet0
Eläkeläisten taloudet0
Talouksien ostovoimakertymä0
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat taloudet0
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat talo0
Rakennukset yhteensä2
Asuinrakennukset yhteensä0
Muut rakennukset yhteensä2
Kesämökit yhteensä0
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat taloudet0
Aikuisten taloudet0
Kerrostaloasunnot0
Pientaloasunnot0
Alkutuotannon työpaikat0
Palveluiden työpaikat2641
Jalostuksen työpaikat29
Työpaikat yhteensä2670
Asuntojen keskipinta-ala0.0
D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdyt0
C Teollisuus23
B Kaivostoiminta ja louhinta0
F Rakentaminen6
H Kuljetus ja varastointi1887
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajo15
E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto0
A Maatalous, metsätalous ja kalatalous0
Asunnot0
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta0
J Informaatio ja viestintä518
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen0
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pa0
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta64
L Kiinteistöalan toiminta18
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta11
P Koulutus0

Lähde stat.fi: Paavo-tietokanta

Postinumeron 00230 kadut aakkosjärjestyksessä

Postintaival (Postrutten)