Postinumero 00440 Helsinki

Postinumero 00440 Helsinki - Tiedot, kartta ja katuosoitteet.

Postinumero 00440 Helsinki tiedot

  • Postinumero: 00440
  • Kunta: Helsinki
  • Maakunta: Uusimaa
  • Postinumeroalue:  0 (Uusimaa)
  • Postinumeropiiri:  00 (Helsinki)

Postinumero 00440 Helsinki kartta

Postinumero 00440 Helsinki kartalla.

Postinumeron 00440 alueet

AluePostinumero
Helsinki00440
Lassila00440

Postinumeron 00440 rakennukset ja asunnot

Kesämökit yhteensä0
Rakennukset yhteensä214
Muut rakennukset yhteensä45
Asuinrakennukset yhteensä169
Asunnot2773
Asuntojen keskipinta-ala57.6
Pientaloasunnot96
Kerrostaloasunnot2677

Postinumeron 00440 tilastot

X-koordinaatti metreinä382731
Y-koordinaatti metreinä6678903
Postinumeroalueen pinta-ala950305
Asukkaat yhteensä4544
Miehet2085
Naiset2459
Asukkaiden keski-ikä44
0-2-vuotiaat136
3-6-vuotiaat171
7-12-vuotiaat189
13-15-vuotiaat92
16-17-vuotiaat44
18-19-vuotiaat59
20-24-vuotiaat253
25-29-vuotiaat429
30-34-vuotiaat486
35-39-vuotiaat384
40-44-vuotiaat244
45-49-vuotiaat184
50-54-vuotiaat211
55-59-vuotiaat201
60-64-vuotiaat251
65-69-vuotiaat311
70-74-vuotiaat335
75-79-vuotiaat200
80-84-vuotiaat154
85 vuotta täyttäneet210
18 vuotta täyttäneet yhteensä3912
Perusasteen suorittaneet888
Koulutetut yhteensä3024
Ylioppilastutkinnon suorittaneet347
Ammatillisen tutkinnon suorittaneet1240
Alemman korkeakoulututkinnon suorittanee677
Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanee760
18 vuotta täyttäneet yhteensä3912
Asukkaiden keskitulot26106
Asukkaiden mediaanitulot24153
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat asukkaat665
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat asuk2315
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat asukkaat932
Asukkaiden ostovoimakertymä102127974
Taloudet yhteensä2597
Talouksien keskikoko1.7
Asumisväljyys34.2
Yksinasuvien taloudet1458
Nuorten yksinasuvien taloudet385
Lapsettomat nuorten parien taloudet149
Lapsitaloudet401
Pienten lasten taloudet125
Alle kouluikäisten lasten taloudet232
Kouluikäisten lasten taloudet142
Teini-ikäisten lasten taloudet106
Yhden vanhemman lapsitaloudet101
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajo312
F Rakentaminen1309
E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto5
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta7
J Informaatio ja viestintä424
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta34
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen360
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pa4
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta211
L Kiinteistöalan toiminta63
H Kuljetus ja varastointi14
D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdyt0
C Teollisuus39
S Muu palvelutoiminta27
U Kansainvälisten organisaatioiden ja to0
Asukkaat yhteensä4797
X Toimiala tuntematon0
T Kotitalouksien toiminta työnantajina; 0
R Taiteet, viihde ja virkistys734
Opiskelijat325
Lapset 0-14 -vuotiaat591
Työttömät207
Muut176
Eläkeläiset1346
Työlliset2152
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut1117
P Koulutus38
Eläkeläisten taloudet885
Vuokra-asunnoissa asuvat taloudet1201
Omistusasunnoissa asuvat taloudet1349
Aikuisten taloudet1317
Talouksien mediaanitulot30893
Talouksien keskitulot38375
Taloudet yhteensä2597
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat talo1379
Talouksien ostovoimakertymä99660164
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat taloudet576
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat taloudet642
Muissa asunnoissa asuvat taloudet47
Muut rakennukset yhteensä45
Rakennukset yhteensä214
Asunnot2773
Pientaloasunnot96
Asuntojen keskipinta-ala57.6
Asuinrakennukset yhteensä169
Kesämökit yhteensä0
Alkutuotannon työpaikat0
Työpaikat yhteensä4698
Kerrostaloasunnot2677
Palveluiden työpaikat3345
B Kaivostoiminta ja louhinta0
A Maatalous, metsätalous ja kalatalous0
Jalostuksen työpaikat1353

Lähde stat.fi: Paavo-tietokanta

Postinumeron 00440 kadut aakkosjärjestyksessä

Aku Korhosen tie (Aku Korhonens väg), Hopeatie (Silvervägen), Kaupinmäenpolku (Krämarbackastigen), Kaupintie (Krämarvägen), Kauppurinpolku (Hökarestigen), Killinkipolku (Skillingstigen), Kippuntapolku (Skeppundsstigen), Kuparitie (Kopparvägen), Laurinmäenkuja (Larsbackagränd), Laurinmäenpolku (Larsbackastigen), Laurinniitynpolku (Larsängsstigen), Laurinniitynrinne (Larsängsbrinken), Laurinniityntie (Larsängsvägen), Leiviskäpolku (Lispundsstigen), Leiviskätie (Lispundsvägen), Luotikuja (Lodgränden), Naulapolku (Skålpundsstigen), Niittykulmantie (Ängshörnsvägen), Niitynperänpolku (Ängslyckestigen), Niitynperäntie (Ängslyckevägen), Paunakuja (Pundgränden), Pennikuja (Penninggränden), Pronssitie (Bronsvägen), Punnuspolku (Lodstigen), Puntaripolku (Besmansstigen), Puntaritie (Besmansvägen), Schildtinpolku (Schildtsstigen), Sentnerikuja (Centnergränden), Taalaripolku (Dalerstigen), Tinatie (Tennvägen), Vaakakuja (Våggränden), Vaakapolku (Vågstigen), Vaakatie (Vågvägen), Äyripolku (Örtugestigen)