Postinumero 00660 Helsinki

Postinumero 00660 Helsinki - Tiedot, kartta ja katuosoitteet.

Postinumero 00660 Helsinki tiedot

  • Postinumero: 00660
  • Kunta: Helsinki
  • Maakunta: Uusimaa
  • Postinumeroalue:  0 (Uusimaa)
  • Postinumeropiiri:  00 (Helsinki)

Postinumero 00660 Helsinki kartta

Postinumero 00660 Helsinki kartalla.

Postinumeron 00660 alueet

AluePostinumero
Helsinki00660
Länsi-Pakila00660

Postinumeron 00660 rakennukset ja asunnot

Kesämökit yhteensä0
Rakennukset yhteensä1459
Muut rakennukset yhteensä68
Asuinrakennukset yhteensä1391
Asunnot2971
Asuntojen keskipinta-ala97.2
Pientaloasunnot2735
Kerrostaloasunnot236

Postinumeron 00660 tilastot

X-koordinaatti metreinä385319
Y-koordinaatti metreinä6680113
Postinumeroalueen pinta-ala2559655
Asukkaat yhteensä6643
Miehet3297
Naiset3346
Asukkaiden keski-ikä44
0-2-vuotiaat167
3-6-vuotiaat315
7-12-vuotiaat537
13-15-vuotiaat261
16-17-vuotiaat178
18-19-vuotiaat167
20-24-vuotiaat223
25-29-vuotiaat174
30-34-vuotiaat284
35-39-vuotiaat444
40-44-vuotiaat494
45-49-vuotiaat466
50-54-vuotiaat478
55-59-vuotiaat502
60-64-vuotiaat396
65-69-vuotiaat394
70-74-vuotiaat432
75-79-vuotiaat298
80-84-vuotiaat224
85 vuotta täyttäneet209
18 vuotta täyttäneet yhteensä5185
Perusasteen suorittaneet736
Koulutetut yhteensä4449
Ylioppilastutkinnon suorittaneet483
Ammatillisen tutkinnon suorittaneet1433
Alemman korkeakoulututkinnon suorittanee799
Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanee1734
18 vuotta täyttäneet yhteensä5185
Asukkaiden keskitulot39684
Asukkaiden mediaanitulot32594
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat asukkaat713
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat asuk1970
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat asukkaat2502
Asukkaiden ostovoimakertymä205759833
Taloudet yhteensä2680
Talouksien keskikoko2.4
Asumisväljyys40.4
Yksinasuvien taloudet679
Nuorten yksinasuvien taloudet72
Lapsettomat nuorten parien taloudet52
Lapsitaloudet831
Pienten lasten taloudet148
Alle kouluikäisten lasten taloudet342
Kouluikäisten lasten taloudet402
Teini-ikäisten lasten taloudet338
Yhden vanhemman lapsitaloudet96
Asuinrakennukset yhteensä1391
Muut rakennukset yhteensä68
Rakennukset yhteensä1459
Kerrostaloasunnot236
Pientaloasunnot2735
Alkutuotannon työpaikat1
Palveluiden työpaikat1024
Jalostuksen työpaikat148
Työpaikat yhteensä1173
Asuntojen keskipinta-ala97.2
D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdyt0
C Teollisuus15
B Kaivostoiminta ja louhinta0
F Rakentaminen133
H Kuljetus ja varastointi121
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajo160
E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto0
A Maatalous, metsätalous ja kalatalous1
Asunnot2971
Kesämökit yhteensä0
L Kiinteistöalan toiminta38
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta9
P Koulutus86
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pa0
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen84
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta11
T Kotitalouksien toiminta työnantajina; 0
S Muu palvelutoiminta38
R Taiteet, viihde ja virkistys13
X Toimiala tuntematon0
Työlliset3010
Asukkaat yhteensä6639
U Kansainvälisten organisaatioiden ja to0
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut423
J Informaatio ja viestintä18
Eläkeläiset1661
Opiskelijat454
Muut192
Lapset 0-14 -vuotiaat1183
Työttömät139
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta23
Aikuisten taloudet865
Omistusasunnoissa asuvat taloudet2311
Muissa asunnoissa asuvat taloudet110
Vuokra-asunnoissa asuvat taloudet259
Eläkeläisten taloudet1008
Talouksien mediaanitulot65051
Talouksien keskitulot76262
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat talo1061
Talouksien ostovoimakertymä204381610
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat taloudet1404
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat taloudet215
Taloudet yhteensä2680

Lähde stat.fi: Paavo-tietokanta

Postinumeron 00660 kadut aakkosjärjestyksessä

Alkukuja (Alkugränden), Alkutie (Alkuvägen), Elonkuja (Elogränden), Elonpolku (Elostigen), Elontie (Elovägen), Ervastinkuja (Ervastgränden), Halkosuonkuja (Vedakärrsgränden), Halkosuonpolku (Vedakärrsstigen), Halkosuontie (Vedakärrsvägen), Heinämiehentie (Slåtterkarlsvägen), Hernekuja (Ärtgränden), Jakokunnantie (Skifteslagsvägen), Jakotie (Skiftesvägen), Kamppiaistie (Skördesgillesvägen), Kyläkunnantie (Byalagsvägen), Kylänpää (Byändan), Lastatie (Murslevsvägen), Lepolantie (Lepolavägen), Lähdepolku (Källstigen), Markelininpolku (Markelinsstigen), Miilupolku (Kolmilastigen), Nauriskuja (Rovgränden), Niittyluhdankuja (Slåttermossgränden), Niittyluhdantie (Slåttermossvägen), Osuuskunnantie (Andelslagsvägen), Paalukuja (Pålgränden), Pakilantie (Baggbölevägen), Palosuontie (Brännkärrsvägen), Papinmäentie (Prästbackavägen), Papukuja (Böngränden), Parsakuja (Sparrisgränden), Pilkekuja (Klabbgränden), Pirkkolan metsätie (Britas skogsväg), Päivänsalontie (Päivänsalovägen), Rapparinkuja (Rappargränden), Rapparintie (Rapparvägen), Ripusuonpolku (Ripukärrsstigen), Ripusuontie (Ripukärrsvägen), Rohkatie (Linkamsvägen), Rypsikuja (Rypsgränden), Saarnaajantie (Predikantvägen), Sellerikuja (Sellerigränden), Suovakuja (Stackgränden), Suovatie (Stackvägen), Sysimiehentie (Kolarvägen), Talkootie (Talkovägen), Tomaattikuja (Tomatgränden), Työkunnankuja (Arbetslagsgränden), Viidenrajantie (Femgränsvägen), Välitalontie (Mellangårdsvägen), Yhteistuvankuja (Sambyggesgränden)