Postinumero 00790 Helsinki

Postinumero 00790 Helsinki - Tiedot, kartta ja katuosoitteet.

Postinumero 00790 Helsinki tiedot

  • Postinumero: 00790
  • Kunta: Helsinki
  • Maakunta: Uusimaa
  • Postinumeroalue:  0 (Uusimaa)
  • Postinumeropiiri:  00 (Helsinki)

Postinumero 00790 Helsinki kartta

Postinumero 00790 Helsinki kartalla.

Postinumeron 00790 alueet

AluePostinumero
Helsinki00790
Latokartano00790
Viikki00790

Postinumeron 00790 rakennukset ja asunnot

Kesämökit yhteensä0
Rakennukset yhteensä410
Muut rakennukset yhteensä82
Asuinrakennukset yhteensä328
Asunnot5484
Asuntojen keskipinta-ala61.9
Pientaloasunnot475
Kerrostaloasunnot5009

Postinumeron 00790 tilastot

X-koordinaatti metreinä390595
Y-koordinaatti metreinä6678130
Postinumeroalueen pinta-ala3725157
Asukkaat yhteensä10968
Miehet5160
Naiset5808
Asukkaiden keski-ikä34
0-2-vuotiaat419
3-6-vuotiaat630
7-12-vuotiaat946
13-15-vuotiaat418
16-17-vuotiaat219
18-19-vuotiaat198
20-24-vuotiaat1059
25-29-vuotiaat1155
30-34-vuotiaat994
35-39-vuotiaat961
40-44-vuotiaat883
45-49-vuotiaat611
50-54-vuotiaat606
55-59-vuotiaat500
60-64-vuotiaat390
65-69-vuotiaat284
70-74-vuotiaat301
75-79-vuotiaat184
80-84-vuotiaat121
85 vuotta täyttäneet89
18 vuotta täyttäneet yhteensä8336
Perusasteen suorittaneet1508
Koulutetut yhteensä6828
Ylioppilastutkinnon suorittaneet1153
Ammatillisen tutkinnon suorittaneet2185
Alemman korkeakoulututkinnon suorittanee1578
Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanee1912
18 vuotta täyttäneet yhteensä8336
Asukkaiden keskitulot25385
Asukkaiden mediaanitulot24051
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat asukkaat1904
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat asuk4315
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat asukkaat2117
Asukkaiden ostovoimakertymä211605293
Taloudet yhteensä5177
Talouksien keskikoko2.1
Asumisväljyys29.9
Yksinasuvien taloudet2224
Nuorten yksinasuvien taloudet784
Lapsettomat nuorten parien taloudet468
Lapsitaloudet1469
Pienten lasten taloudet386
Alle kouluikäisten lasten taloudet763
Kouluikäisten lasten taloudet694
Teini-ikäisten lasten taloudet471
Yhden vanhemman lapsitaloudet409
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat talo2819
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat taloudet1301
Talouksien mediaanitulot34274
Talouksien keskitulot40824
Rakennukset yhteensä410
Kesämökit yhteensä0
Asuinrakennukset yhteensä328
Asuntojen keskipinta-ala61.9
Asunnot5484
Muut rakennukset yhteensä82
Talouksien ostovoimakertymä211345813
Alkutuotannon työpaikat9
Työpaikat yhteensä4726
Kerrostaloasunnot5009
Palveluiden työpaikat4492
B Kaivostoiminta ja louhinta0
A Maatalous, metsätalous ja kalatalous9
Jalostuksen työpaikat225
Pientaloasunnot475
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat taloudet1057
Taloudet yhteensä5177
F Rakentaminen174
H Kuljetus ja varastointi16
J Informaatio ja viestintä32
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta70
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajo243
E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto0
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta38
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen1481
L Kiinteistöalan toiminta20
P Koulutus1606
R Taiteet, viihde ja virkistys35
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut309
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pa620
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta1
D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdyt0
X Toimiala tuntematon0
U Kansainvälisten organisaatioiden ja to0
Työlliset5509
Lapset 0-14 -vuotiaat2354
Työttömät409
Asukkaat yhteensä11114
T Kotitalouksien toiminta työnantajina; 0
Muut462
Eläkeläiset1130
Opiskelijat1250
S Muu palvelutoiminta21
C Teollisuus51
Aikuisten taloudet2922
Omistusasunnoissa asuvat taloudet1532
Muissa asunnoissa asuvat taloudet39
Vuokra-asunnoissa asuvat taloudet3606
Eläkeläisten taloudet798

Lähde stat.fi: Paavo-tietokanta

Postinumeron 00790 kadut aakkosjärjestyksessä

Agnes Sjöbergin katu (Agnes Sjöbergs gata), Agronominkatu (Agronomgatan), Agronominkuja (Agronomgränden), Agronominraitti (Agronomstråket), Alempi Talonpojantie (Nedre Bondevägen), Antti Mäen kuja (Antti Mäkis gränd), Apteekkarinkatu (Apotekargatan), Apteekkarinraitti (Apotekarstråket), Arthur Rindellin raitti (Arthur Rindells stråk), Biologinkatu (Biologgatan), Erik Lönnrothin kuja (Erik Lönnroths gränd), Erik Spåren tie (Erik Spåres väg), Erkki Kivisen kuja (Erkki Kivinens gränd), Farmaseutinraitti (Farmaceutstråket), Hakalantie (Hakalavägen), Hierrinkuja (Stötgränden), Huhmarekuja (Mortelgränden), Ilmolanraitti (Ilmolastråket), Kanslerinkaari (Kanslersbågen), Kevätkatu (Vårgatan), Kevättori (Vårtorget), Koetilankuja (Försöksgårdsgränden), Koetilanpolku (Försöksgårdsstigen), Koetilantie (Försöksgårdsvägen), Kolvikuja (Kolvgränden), Krister Juutin polku (Krister Jutes stig), Laivuri Petterin katu (Skeppar Petters gata), Laivuri Petterin kuja (Skeppar Petters gränd), Latokartanonkaari (Ladugårdsbågen), Latokartanontori (Ladugårdstorget), Lautamies Jopin katu (Nämndeman Jobs gata), Lautamies Jopin kuja (Nämndeman Jobs gränd), Leskirouva Freytagin kuja (Änkefru Freytags gränd), Limnologinraitti (Limnologstråket), Maaherrantie (Landshövdingsvägen), Maakaarenkuja (Landbågegränden), Maakaari (Landbågen), Mahlakuja (Savgränden), Mehiläissaarenraitti (Biholmsstråket), Mendelinkuja (Mendelsgränden), Metsänhoitajankatu (Forstmästargatan), Metsänhoitajanraitti (Forstmästarstråket), Mikroskooppikuja (Mikroskopgränden), Mustialankatu (Mustialagatan), N. A. Osaran kuja (N. A. Osaras gränd), Nils Westermarckin kuja (Nils Westermarcks gränd), Nils Westermarckin polku (Nils Westermarcks stig), Norkkokuja (Hängegränden), Nuppukuja (Knoppgränden), Pasteurinkatu (Pasteursgatan), Patteripellonraitti (Batteriåkersstråket), Pihlajamäentie (Rönnbackavägen), Pipettikuja (Pipettgränden), Pistokas (Sticklingen), Proviisorinraitti (Provisorstråket), Saunapellonpolku (Bastuåkersstigen), Simo Klemetinpojan tie (Simon Clemetssons väg), Talonpojantie (Bondevägen), Tilanhoitajankaari (Förvaltarbågen), Tilanhoitajanraitti (Förvaltarstråket), Versokuja (Skottgränden), Viikin koetila (Viks försöksgård), Viikinkaari (Viksbågen), Viikinportinkatu (Viksportsgatan), Viikinportti (Viksporten), Viikinraitti (Viksstråket), Viikintie (Viksvägen), Viikintori (Vikstorget), Von Daehnin katu (Von Daehns gata), Vouti Björnramin kuja (Fogden Björnrams gränd)