Postinumero 00800 Helsinki

Postinumero 00800 Helsinki - Tiedot, kartta ja katuosoitteet.

Postinumero 00800 Helsinki tiedot

  • Postinumero: 00800
  • Kunta: Helsinki
  • Maakunta: Uusimaa
  • Postinumeroalue:  0 (Uusimaa)
  • Postinumeropiiri:  00 (Helsinki)

Postinumero 00800 Helsinki kartta

Postinumero 00800 Helsinki kartalla.

Postinumeron 00800 alueet

AluePostinumero
Helsinki00800
Herttoniemi00800
Länsi-Herttoniemi00800

Postinumeron 00800 rakennukset ja asunnot

Kesämökit yhteensä0
Rakennukset yhteensä460
Muut rakennukset yhteensä39
Asuinrakennukset yhteensä421
Asunnot4782
Asuntojen keskipinta-ala56.4
Pientaloasunnot496
Kerrostaloasunnot4286

Postinumeron 00800 tilastot

X-koordinaatti metreinä391317
Y-koordinaatti metreinä6676577
Postinumeroalueen pinta-ala3052566
Asukkaat yhteensä7267
Miehet3345
Naiset3922
Asukkaiden keski-ikä41
0-2-vuotiaat218
3-6-vuotiaat301
7-12-vuotiaat392
13-15-vuotiaat164
16-17-vuotiaat118
18-19-vuotiaat119
20-24-vuotiaat377
25-29-vuotiaat627
30-34-vuotiaat681
35-39-vuotiaat657
40-44-vuotiaat537
45-49-vuotiaat435
50-54-vuotiaat471
55-59-vuotiaat473
60-64-vuotiaat439
65-69-vuotiaat377
70-74-vuotiaat339
75-79-vuotiaat205
80-84-vuotiaat151
85 vuotta täyttäneet186
18 vuotta täyttäneet yhteensä6074
Perusasteen suorittaneet1261
Koulutetut yhteensä4813
Ylioppilastutkinnon suorittaneet622
Ammatillisen tutkinnon suorittaneet1779
Alemman korkeakoulututkinnon suorittanee961
Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanee1451
18 vuotta täyttäneet yhteensä6074
Asukkaiden keskitulot26970
Asukkaiden mediaanitulot24127
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat asukkaat1063
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat asuk3516
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat asukkaat1495
Asukkaiden ostovoimakertymä163817348
Taloudet yhteensä4181
Talouksien keskikoko1.7
Asumisväljyys33.1
Yksinasuvien taloudet2333
Nuorten yksinasuvien taloudet657
Lapsettomat nuorten parien taloudet223
Lapsitaloudet739
Pienten lasten taloudet204
Alle kouluikäisten lasten taloudet391
Kouluikäisten lasten taloudet304
Teini-ikäisten lasten taloudet229
Yhden vanhemman lapsitaloudet199
Talouksien ostovoimakertymä164492661
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat taloudet854
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat talo2286
Rakennukset yhteensä460
Asuinrakennukset yhteensä421
Muut rakennukset yhteensä39
Kesämökit yhteensä0
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat taloudet1041
Talouksien mediaanitulot30254
Talouksien keskitulot39343
Kerrostaloasunnot4286
Alkutuotannon työpaikat1
Palveluiden työpaikat877
Jalostuksen työpaikat23
Työpaikat yhteensä901
Pientaloasunnot496
D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdyt0
C Teollisuus1
B Kaivostoiminta ja louhinta0
F Rakentaminen22
H Kuljetus ja varastointi45
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajo42
E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto0
A Maatalous, metsätalous ja kalatalous1
Asuntojen keskipinta-ala56.4
L Kiinteistöalan toiminta12
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta2
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta42
P Koulutus123
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pa0
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen57
J Informaatio ja viestintä30
T Kotitalouksien toiminta työnantajina; 0
S Muu palvelutoiminta78
R Taiteet, viihde ja virkistys19
X Toimiala tuntematon0
Työlliset3638
Asukkaat yhteensä7319
U Kansainvälisten organisaatioiden ja to0
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut389
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta38
Asunnot4782
Taloudet yhteensä4181
Opiskelijat476
Muut258
Eläkeläiset1479
Lapset 0-14 -vuotiaat1024
Työttömät444
Aikuisten taloudet2437
Omistusasunnoissa asuvat taloudet1552
Muissa asunnoissa asuvat taloudet60
Vuokra-asunnoissa asuvat taloudet2569
Eläkeläisten taloudet1020

Lähde stat.fi: Paavo-tietokanta

Postinumeron 00800 kadut aakkosjärjestyksessä

Ahmatie (Järvvägen), Ajopolku (Skallgången), Fastholma (Fastholmen), Hiihtomäentie (Skidbacksvägen), Hillerikuja (Illergränd), Hirvitie (Älgvägen), Höökintie (Höökens väg), Ilvestie (Lovägen), Karhunkaatajantie (Björnjägarvägen), Karhutie (Björnvägen), Kettutie (Rävvägen), Kitusentie (Kitunens väg), Kärppäkuja (Hermelingränd), Majavatie (Bävervägen), Mäyrätie (Grävlingsvägen), Näätäkuja (Mårdgränd), Näätätie (Mårdvägen), Oravatie (Ekorrvägen), Peuratie (Renvägen), Portimopolku (Vesslestigen), Siilikuja (Igelkottsgränden), Siilitie (Igelkottsvägen), Sissosenpolku (Sissonens stig), Sissosentie (Sissonens väg), Sopulirinne (Lemmelbrinken), Sopulitie (Lemmelvägen), Susikuja (Varggränd), Susitie (Vargvägen)