Postinumero 00920 Helsinki

Postinumero 00920 Helsinki - Tiedot, kartta ja katuosoitteet.

Postinumero 00920 Helsinki tiedot

  • Postinumero: 00920
  • Kunta: Helsinki
  • Maakunta: Uusimaa
  • Postinumeroalue:  0 (Uusimaa)
  • Postinumeropiiri:  00 (Helsinki)

Postinumero 00920 Helsinki kartta

Postinumero 00920 Helsinki kartalla.

Postinumeron 00920 alueet

AluePostinumero
Helsinki00920
Myllypuro00920

Postinumeron 00920 rakennukset ja asunnot

Kesämökit yhteensä1
Rakennukset yhteensä1097
Muut rakennukset yhteensä61
Asuinrakennukset yhteensä1036
Asunnot6921
Asuntojen keskipinta-ala70.0
Pientaloasunnot1699
Kerrostaloasunnot5222

Postinumeron 00920 tilastot

Aikuisten taloudet3133
Eläkeläisten taloudet1942
Omistusasunnoissa asuvat taloudet2705
Vuokra-asunnoissa asuvat taloudet3842
Muissa asunnoissa asuvat taloudet127
Taloudet yhteensä6674
Talouksien keskitulot41526
Talouksien mediaanitulot34674
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat taloudet1565
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat talo3872
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat taloudet1237
Talouksien ostovoimakertymä277143052
Kesämökit yhteensä1
Rakennukset yhteensä1097
Muut rakennukset yhteensä61
Asuinrakennukset yhteensä1036
Asunnot6921
Asuntojen keskipinta-ala70.0
Pientaloasunnot1699
Kerrostaloasunnot5222
Työpaikat yhteensä1797
Alkutuotannon työpaikat0
Jalostuksen työpaikat94
Palveluiden työpaikat1703
A Maatalous, metsätalous ja kalatalous0
B Kaivostoiminta ja louhinta0
C Teollisuus5
D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdyt0
E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto0
F Rakentaminen89
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajo128
H Kuljetus ja varastointi110
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta91
J Informaatio ja viestintä12
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta3
L Kiinteistöalan toiminta6
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen43
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta53
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pa0
P Koulutus117
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut936
R Taiteet, viihde ja virkistys176
S Muu palvelutoiminta28
T Kotitalouksien toiminta työnantajina; 0
U Kansainvälisten organisaatioiden ja to0
X Toimiala tuntematon0
Asukkaat yhteensä13756
Työlliset5943
Työttömät669
Lapset 0-14 -vuotiaat2466
Opiskelijat964
Eläkeläiset3104
Muut610
X-koordinaatti metreinä392634
Y-koordinaatti metreinä6677550
Postinumeroalueen pinta-ala3573373
Asukkaat yhteensä13946
Miehet6788
Naiset7158
Asukkaiden keski-ikä41
0-2-vuotiaat501
3-6-vuotiaat764
7-12-vuotiaat983
13-15-vuotiaat410
16-17-vuotiaat279
18-19-vuotiaat309
20-24-vuotiaat668
25-29-vuotiaat898
30-34-vuotiaat1057
35-39-vuotiaat1060
40-44-vuotiaat946
45-49-vuotiaat781
50-54-vuotiaat923
55-59-vuotiaat957
60-64-vuotiaat821
65-69-vuotiaat655
70-74-vuotiaat687
75-79-vuotiaat451
80-84-vuotiaat439
85 vuotta täyttäneet357
18 vuotta täyttäneet yhteensä11009
Perusasteen suorittaneet3213
Koulutetut yhteensä7796
Ylioppilastutkinnon suorittaneet947
Ammatillisen tutkinnon suorittaneet4024
Alemman korkeakoulututkinnon suorittanee1333
Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanee1492
18 vuotta täyttäneet yhteensä11009
Asukkaiden keskitulot25360
Asukkaiden mediaanitulot23540
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat asukkaat2067
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat asuk6519
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat asukkaat2423
Asukkaiden ostovoimakertymä279186194
Taloudet yhteensä6674
Talouksien keskikoko2.1
Asumisväljyys33.7
Yksinasuvien taloudet2897
Nuorten yksinasuvien taloudet505
Lapsettomat nuorten parien taloudet276
Lapsitaloudet1624
Pienten lasten taloudet459
Alle kouluikäisten lasten taloudet904
Kouluikäisten lasten taloudet713
Teini-ikäisten lasten taloudet539
Yhden vanhemman lapsitaloudet382

Lähde stat.fi: Paavo-tietokanta

Postinumeron 00920 kadut aakkosjärjestyksessä

Akonlahdenkuja (Akonlahtigränden), Alakivenkuja (Understensgränden), Alakiventie (Understensvägen), Haikolankatu (Haikolagatan), Halistentie (Hallisvägen), Hallainvuorentie (Hallonbergsvägen), Harakkamyllynaukio (Holkkvarnsplatsen), Harakkamyllyntie (Holkkvarnsvägen), Humikkalankuja (Humikkalagränd), Humikkalantie (Humikkalavägen), Huttumyllyntie (Grötkvarnsvägen), Häklinkuja (Häkligränden), Häyhäntie (Häyhävägen), Höyrymyllynkuja (Ångkvarnsgränden), Jalkamyllyntie (Fotkvarnsvägen), Jauhinkivenkuja (Kvarnstensgränden), Jauhokuja (Mjölgränden), Karistimentie (Skakkäppsvägen), Karjakuja (Fägränden), Karjatanhuanpolku (Fästigen), Kauppamyllyntie (Handelskvarnsvägen), Kivensilmä (Kvarnögat), Kivensilmänkuja (Kvarnögsgränden), Kivikontie (Stensbölevägen), Kiviparintie (Stenparsvägen), Klamintie (Klamivägen), Kolsintie (Kolsivägen), Kontokinkatu (Kontokkigatan), Kontulantie (Gårdsbackavägen), Käsikiventie (Handkvarnsvägen), Lallukankuja (Lallukkagränden), Lallukantie (Lallukkavägen), Latokartanonkaari (Ladugårdsbågen), Latokartanonsilmukka (Ladugårdskroken), Latvajärvenpolku (Latvajärvistigen), Mamsellimyllynkatu (Mamsellkvarngatan), Myllyaukio (Kvarnplatsen), Myllylääninpolku (Kvarnlänsstigen), Myllymatkantie (Kvarnfärdsvägen), Myllynkiventie (Kvarnstensvägen), Myllynsiipi (Kvarnvingen), Myllypadontie (Kvarndammsvägen), Myllypurontie (Kvarnbäcksvägen), Myllyrengintie (Kvarndrängsvägen), Myllyruuhenpolku (Kvarnrannestigen), Myllytontunpolku (Kvarntomtensstigen), Myllytuvantie (Kvarnstuguvägen), Myllyväenkatu (Kvarnfolksgatan), Myllyväenpolku (Kvarnfolksstigen), Myllärintanhua (Mjölnartået), Myllärintie (Mjölnarvägen), Neulapadontie (Nåldammsvägen), Orpaanporras (Lättan), Paanajärvenpolku (Paanajärvistigen), Parikkalantie (Parikkalavägen), Pikajuoksijankuja (Sprintergränden), Pikajuoksijanpolku (Sprinterstigen), Pirttilahdenkuja (Pirttilahtigränden), Ranckeninpolku (Ranckens stig), Ranckenintie (Ranckens väg), Ratasmyllynraitti (Hjulkvarnsstråket), Ratasmyllyntie (Hjulkvarnsvägen), Raussinpolku (Raussistigen), Raussintie (Raussivägen), Rautahatuntie (Järnhattsvägen), Rautapaidantie (Brynjevägen), Rihlakuja (Reffelgränd), Runokylänkatu, Ryynikuja (Gryngränden), Ryynimyllynkatu (Grynkvarnsgatan), Samoilijanpolku (Fotvandrarstigen), Sarsantie (Sarsavägen), Seulatie (Sållvägen), Sihtikuja (Siktgränd), Soraharjuntie (Grusåsvägen), Tamppitie (Stampvägen), Tuulimyllyntie (Väderkvarnsvägen), Uhtuankuja (Uhtuagränden), Valssimyllynkatu (Valskvarnsgatan), Valssiparinkuja (Valsparsgränden), Varvasmyllynkuja (Stubbkvarnsgränden), Vesimyllyntie (Vattenkvarnsvägen), Vesirattaantie (Vattenhjulsvägen), Vienankatu (Vitahavskarelens gata), Vienantori (Vitahavskarelens torg), Viilarintie (Filarvägen), Virtarannankatu (Virtarantagatan), Vuokkiniemenkatu (Vuokkiniemigatan), Yläkivenpolku (Ovanstensstigen), Yläkivenrinne (Ovanstensbrinken), Yläkiventie (Ovanstensvägen)