Postinumero 01650 Vantaa

Postinumero 01650 Vantaa - Tiedot, kartta ja katuosoitteet.

Postinumero 01650 Vantaa tiedot

  • Postinumero: 01650
  • Kunta: Vantaa
  • Maakunta: Uusimaa
  • Postinumeroalue:  0 (Uusimaa)
  • Postinumeropiiri:  01 (Nurmijärvi, Sipoo, Vantaa)

Postinumero 01650 Vantaa kartta

Postinumero 01650 Vantaa kartalla.

Postinumeron 01650 alueet

AluePostinumero
Vantaa01650
Vapaala01650

Postinumeron 01650 rakennukset ja asunnot

Kesämökit yhteensä3
Rakennukset yhteensä783
Muut rakennukset yhteensä38
Asuinrakennukset yhteensä745
Asunnot2048
Asuntojen keskipinta-ala83.8
Pientaloasunnot942
Kerrostaloasunnot1106

Postinumeron 01650 tilastot

Aikuisten taloudet916
Eläkeläisten taloudet562
Omistusasunnoissa asuvat taloudet1427
Vuokra-asunnoissa asuvat taloudet461
Muissa asunnoissa asuvat taloudet28
Taloudet yhteensä1916
Talouksien keskitulot51766
Talouksien mediaanitulot42612
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat taloudet328
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat talo1027
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat taloudet561
Talouksien ostovoimakertymä99182985
Kesämökit yhteensä3
Rakennukset yhteensä783
Muut rakennukset yhteensä38
Asuinrakennukset yhteensä745
Asunnot2048
Asuntojen keskipinta-ala83.8
Pientaloasunnot942
Kerrostaloasunnot1106
Työpaikat yhteensä1324
Alkutuotannon työpaikat2
Jalostuksen työpaikat769
Palveluiden työpaikat553
A Maatalous, metsätalous ja kalatalous2
B Kaivostoiminta ja louhinta0
C Teollisuus59
D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdyt0
E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto0
F Rakentaminen710
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajo92
H Kuljetus ja varastointi46
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta6
J Informaatio ja viestintä18
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta0
L Kiinteistöalan toiminta10
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen176
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta16
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pa0
P Koulutus45
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut109
R Taiteet, viihde ja virkistys7
S Muu palvelutoiminta28
T Kotitalouksien toiminta työnantajina; 0
U Kansainvälisten organisaatioiden ja to0
X Toimiala tuntematon0
Asukkaat yhteensä4084
Työlliset1942
Työttömät170
Lapset 0-14 -vuotiaat647
Opiskelijat271
Eläkeläiset918
Muut136
X-koordinaatti metreinä379638
Y-koordinaatti metreinä6682473
Postinumeroalueen pinta-ala2132777
Asukkaat yhteensä4097
Miehet2079
Naiset2018
Asukkaiden keski-ikä42
0-2-vuotiaat116
3-6-vuotiaat168
7-12-vuotiaat284
13-15-vuotiaat142
16-17-vuotiaat93
18-19-vuotiaat74
20-24-vuotiaat207
25-29-vuotiaat229
30-34-vuotiaat247
35-39-vuotiaat295
40-44-vuotiaat332
45-49-vuotiaat277
50-54-vuotiaat277
55-59-vuotiaat296
60-64-vuotiaat259
65-69-vuotiaat216
70-74-vuotiaat240
75-79-vuotiaat184
80-84-vuotiaat105
85 vuotta täyttäneet56
18 vuotta täyttäneet yhteensä3294
Perusasteen suorittaneet739
Koulutetut yhteensä2555
Ylioppilastutkinnon suorittaneet307
Ammatillisen tutkinnon suorittaneet1273
Alemman korkeakoulututkinnon suorittanee462
Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanee513
18 vuotta täyttäneet yhteensä3294
Asukkaiden keskitulot30004
Asukkaiden mediaanitulot26465
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat asukkaat522
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat asuk1764
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat asukkaat1008
Asukkaiden ostovoimakertymä98832512
Taloudet yhteensä1916
Talouksien keskikoko2.1
Asumisväljyys39.6
Yksinasuvien taloudet743
Nuorten yksinasuvien taloudet197
Lapsettomat nuorten parien taloudet52
Lapsitaloudet447
Pienten lasten taloudet103
Alle kouluikäisten lasten taloudet214
Kouluikäisten lasten taloudet215
Teini-ikäisten lasten taloudet175
Yhden vanhemman lapsitaloudet74

Lähde stat.fi: Paavo-tietokanta

Postinumeron 01650 kadut aakkosjärjestyksessä

Höylätie (Hyvelvägen), Ilpolankuja (Ilpolagränden), Ilpolantie (Ilpolavägen), Kaavinkuja (Stämjärnsgränden), Kaavintie (Stämjärnsvägen), Kairakuja (Navargränden), Kallionreuna (Bergkanten), Kierrekuja (Skruvgängsgränden), Kierretie (Skruvgängsvägen), Kiilakuja (Kilgränden), Kiilatie (Kilvägen), Kirveskuja (Yxgränden), Koivukuja (Björkgränden), Koverrinpolku (Krokknivsstigen), Lastukuja (Spångränden), Lastutie (Spånvägen), Naulakuja (Spikgränden), Naulatie (Spikvägen), Nuijakuja (Klubbgränden), Nuijapolku (Klubbstigen), Nuijatie (Klubbvägen), Pellaksenkuja (Pellasgränden), Pellaksenpolku (Pellasstigen), Pellaksentie (Pellasvägen), Piikkikuja (Pikgränden), Piikkirinne (Pikbrinken), Porakuja (Borrgränden), Porapolku (Borrstigen), Raspitie (Raspvägen), Ruuvikuja (Skruvgränden), Ruuvipolku (Skruvstigen), Ruuvitie (Skruvvägen), Sahakuja (Såggränden), Sahatie (Sågvägen), Solmu (Knuten), Sorvikuja (Svarvgränden), Talttakuja (Mejselgränden), Teräkuja (Bettgränden), Terätie (Bettvägen), Torpantie (Torpvägen), Uurrekuja (Gänggränden), Vapaalankuja (Friherrsgränden), Vapaalanpolku (Friherrsstigen), Vapaalanreuna (Friherrsliden), Vapaalantie (Friherrsvägen), Vuolupolku (Täljstigen), Vuolutie (Täljvägen)