Postinumero 01680 Vantaa

Postinumero 01680 Vantaa - Tiedot, kartta ja katuosoitteet.

Postinumero 01680 Vantaa tiedot

  • Postinumero: 01680
  • Kunta: Vantaa
  • Maakunta: Uusimaa
  • Postinumeroalue:  0 (Uusimaa)
  • Postinumeropiiri:  01 (Nurmijärvi, Sipoo, Vantaa)

Postinumero 01680 Vantaa kartta

Postinumero 01680 Vantaa kartalla.

Postinumeron 01680 alueet

AluePostinumero
Askisto01680
Vantaa01680

Postinumeron 01680 rakennukset ja asunnot

Kesämökit yhteensä2
Rakennukset yhteensä616
Muut rakennukset yhteensä25
Asuinrakennukset yhteensä591
Asunnot845
Asuntojen keskipinta-ala101.4
Pientaloasunnot786
Kerrostaloasunnot59

Postinumeron 01680 tilastot

X-koordinaatti metreinä377607
Y-koordinaatti metreinä6685874
Postinumeroalueen pinta-ala6601075
Asukkaat yhteensä2054
Miehet1038
Naiset1016
Asukkaiden keski-ikä38
0-2-vuotiaat55
3-6-vuotiaat107
7-12-vuotiaat202
13-15-vuotiaat104
16-17-vuotiaat56
18-19-vuotiaat53
20-24-vuotiaat90
25-29-vuotiaat67
30-34-vuotiaat115
35-39-vuotiaat151
40-44-vuotiaat163
45-49-vuotiaat171
50-54-vuotiaat178
55-59-vuotiaat141
60-64-vuotiaat104
65-69-vuotiaat113
70-74-vuotiaat107
75-79-vuotiaat40
80-84-vuotiaat20
85 vuotta täyttäneet17
18 vuotta täyttäneet yhteensä1530
Perusasteen suorittaneet329
Koulutetut yhteensä1201
Ylioppilastutkinnon suorittaneet141
Ammatillisen tutkinnon suorittaneet631
Alemman korkeakoulututkinnon suorittanee227
Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanee202
18 vuotta täyttäneet yhteensä1530
Asukkaiden keskitulot31526
Asukkaiden mediaanitulot28411
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat asukkaat195
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat asuk791
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat asukkaat544
Asukkaiden ostovoimakertymä48234248
Taloudet yhteensä795
Talouksien keskikoko2.6
Asumisväljyys39.9
Yksinasuvien taloudet145
Nuorten yksinasuvien taloudet11
Lapsettomat nuorten parien taloudet24
Lapsitaloudet302
Pienten lasten taloudet50
Alle kouluikäisten lasten taloudet125
Kouluikäisten lasten taloudet152
Teini-ikäisten lasten taloudet127
Yhden vanhemman lapsitaloudet58
Aikuisten taloudet303
Eläkeläisten taloudet196
Omistusasunnoissa asuvat taloudet574
Vuokra-asunnoissa asuvat taloudet215
Muissa asunnoissa asuvat taloudet6
Taloudet yhteensä795
Talouksien keskitulot60983
Talouksien mediaanitulot55609
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat taloudet62
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat talo451
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat taloudet282
Talouksien ostovoimakertymä48481482
Kesämökit yhteensä2
Rakennukset yhteensä616
Muut rakennukset yhteensä25
Asuinrakennukset yhteensä591
Asunnot845
Asuntojen keskipinta-ala101.4
Pientaloasunnot786
Kerrostaloasunnot59
Työpaikat yhteensä228
Alkutuotannon työpaikat0
Jalostuksen työpaikat38
Palveluiden työpaikat190
A Maatalous, metsätalous ja kalatalous0
B Kaivostoiminta ja louhinta0
C Teollisuus1
D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdyt0
E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto5
F Rakentaminen32
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajo44
H Kuljetus ja varastointi28
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta3
J Informaatio ja viestintä3
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta1
L Kiinteistöalan toiminta0
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen6
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta29
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pa0
P Koulutus28
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut42
R Taiteet, viihde ja virkistys1
S Muu palvelutoiminta5
T Kotitalouksien toiminta työnantajina; 0
U Kansainvälisten organisaatioiden ja to0
X Toimiala tuntematon0
Asukkaat yhteensä2077
Työlliset1002
Työttömät62
Lapset 0-14 -vuotiaat455
Opiskelijat151
Eläkeläiset354
Muut53

Lähde stat.fi: Paavo-tietokanta

Postinumeron 01680 kadut aakkosjärjestyksessä

Askistontie (Askisvägen), Hakkuutie (Hyggesvägen), Halkokuja (Vedgränden), Halkotie (Vedvägen), Heinäkorventie (Hökärrsvägen), Hirsikuja (Stockgränden), Kalliotie (Berghällsvägen), Kimaratie (Kimaravägen), Koivunkannonkuja (Björkstubbsgränden), Koivurinne (Björkbrinken), Kolmikoivuntie (Trebjörksvägen), Kotikoivuntie (Hembjörksvägen), Kynnyskuja (Tröskelgränden), Lehtokuja (Lundgränden), Palkkikuja (Balkgränden), Parrukuja (Bjälkgränden), Pihakoivuntie (Gårdsbjörksvägen), Pikkujärvenkuja (Lillträskgränden), Pikkujärventie (Lillträskvägen), Pinokuja (Vedtravsgränden), Pirttikuja (Pörtgränden), Pirttitie (Pörtvägen), Porraspolku (Trappstigen), Purolaakso (Bäckdalen), Pyymosantie (Bymossavägen), Rauduskoivunkuja (Vårtbjörksgränden), Riippakoivunkuja (Hängbjörksgränden), Skobbaksenkuja (Skobbasgränden), Skobbaksenrinne (Skobbasbrinken), Timmermalminkuja (Timmermalmsgränden), Timmermalminpolku (Timmermalmsstigen), Timmermalmintie (Timmermalmsvägen), Toivonkuja (Toivogränden), Toivonpolku (Toivostigen), Toivonrinne (Toivobrinken), Tukkilaisentie (Flottarvägen), Tulvaniityntie (Skobbängsvägen), Tuohikkokuja (Näverskäppsgränden), Uittokuja (Flottningsgränden), Uudenkylänkuja (Nybygränden), Uudenkyläntie (Nybyvägen), Uudentuvankuja (Nystugugränden), Uudentuvantie (Nystuguvägen), Vihdintie (Vichtisvägen)