Postinumero 02440 Luoma

Postinumero 02440 Luoma - Tiedot, kartta ja katuosoitteet.

Postinumero 02440 Luoma tiedot

  • Postinumero: 02440
  • Kunta: Luoma
  • Maakunta: Uusimaa
  • Postinumeroalue:  0 (Uusimaa)
  • Postinumeropiiri:  02 (Espoo, Kauniainen, Kirkkonummi, Siuntio)

Postinumero 02440 Luoma kartta

Postinumero 02440 Luoma kartalla.

Postinumeron 02440 alueet

AluePostinumero
Luoma02440

Postinumeron 02440 rakennukset ja asunnot

Kesämökit yhteensä47
Rakennukset yhteensä296
Muut rakennukset yhteensä20
Asuinrakennukset yhteensä276
Asunnot269
Asuntojen keskipinta-ala143.0
Pientaloasunnot269
Kerrostaloasunnot0

Postinumeron 02440 tilastot

Aikuisten taloudet89
Eläkeläisten taloudet93
Omistusasunnoissa asuvat taloudet231
Vuokra-asunnoissa asuvat taloudet12
Muissa asunnoissa asuvat taloudet5
Taloudet yhteensä248
Talouksien keskitulot76105
Talouksien mediaanitulot57652
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat taloudet23
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat talo118
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat taloudet107
Talouksien ostovoimakertymä18874002
Kesämökit yhteensä47
Rakennukset yhteensä296
Muut rakennukset yhteensä20
Asuinrakennukset yhteensä276
Asunnot269
Asuntojen keskipinta-ala143.0
Pientaloasunnot269
Kerrostaloasunnot0
Työpaikat yhteensä89
Alkutuotannon työpaikat3
Jalostuksen työpaikat9
Palveluiden työpaikat77
A Maatalous, metsätalous ja kalatalous3
B Kaivostoiminta ja louhinta0
C Teollisuus0
D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdyt0
E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto0
F Rakentaminen9
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajo13
H Kuljetus ja varastointi3
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta35
J Informaatio ja viestintä1
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta0
L Kiinteistöalan toiminta6
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen7
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta5
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pa1
P Koulutus0
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut1
R Taiteet, viihde ja virkistys1
S Muu palvelutoiminta4
T Kotitalouksien toiminta työnantajina; 0
U Kansainvälisten organisaatioiden ja to0
X Toimiala tuntematon0
Asukkaat yhteensä599
Työlliset270
Työttömät12
Lapset 0-14 -vuotiaat100
Opiskelijat44
Eläkeläiset149
Muut24
X-koordinaatti metreinä362704
Y-koordinaatti metreinä6674096
Postinumeroalueen pinta-ala8435586
Asukkaat yhteensä604
Miehet301
Naiset303
Asukkaiden keski-ikä45
0-2-vuotiaat11
3-6-vuotiaat21
7-12-vuotiaat46
13-15-vuotiaat26
16-17-vuotiaat19
18-19-vuotiaat11
20-24-vuotiaat21
25-29-vuotiaat15
30-34-vuotiaat21
35-39-vuotiaat21
40-44-vuotiaat41
45-49-vuotiaat47
50-54-vuotiaat61
55-59-vuotiaat54
60-64-vuotiaat51
65-69-vuotiaat34
70-74-vuotiaat49
75-79-vuotiaat22
80-84-vuotiaat17
85 vuotta täyttäneet16
18 vuotta täyttäneet yhteensä481
Perusasteen suorittaneet77
Koulutetut yhteensä404
Ylioppilastutkinnon suorittaneet46
Ammatillisen tutkinnon suorittaneet173
Alemman korkeakoulututkinnon suorittanee69
Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanee116
18 vuotta täyttäneet yhteensä481
Asukkaiden keskitulot39075
Asukkaiden mediaanitulot29026
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat asukkaat84
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat asuk203
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat asukkaat194
Asukkaiden ostovoimakertymä18794843
Taloudet yhteensä248
Talouksien keskikoko2.4
Asumisväljyys59.4
Yksinasuvien taloudet49
Nuorten yksinasuvien taloudet4
Lapsettomat nuorten parien taloudet2
Lapsitaloudet69
Pienten lasten taloudet10
Alle kouluikäisten lasten taloudet23
Kouluikäisten lasten taloudet34
Teini-ikäisten lasten taloudet34
Yhden vanhemman lapsitaloudet9

Lähde stat.fi: Paavo-tietokanta

Postinumeron 02440 kadut aakkosjärjestyksessä

Bovikinkuja (Boviksgränden), Brittebontie (Brittebovägen), Ensionmäki (Ensiobacken), Fasantie (Fasavägen), Gränsnäsintie (Gränsnäsvägen), Harjulantie (Harjulavägen), Hommaksenniitty (Hommasängen), Hommaksenrinne (Hommasbrinken), Hommaksentie (Hommasvägen), Honkaniementie (Furunäsvägen), Hvitträskinrinne (Hvitträskbranten), Hvitträskintie (Hvitträskvägen), Karlsborgintie (Karlsborgsvägen), Kvarnvikintie (Kvarnviksvägen), Luomankallio (Bobäcksberget), Luomankuja (Bobäcksgränden), Luomanmäki (Bobäcksbacken), Luomanpolku (Bobäcksstigen), Luomanranta (Bobäckstranden), Luomarannantie, Majvikintie (Majviksvägen), Masalantie (Masabyvägen), Purohaka (Bäckhagen), Rajapuomintie (Gränsbomsvägen), Rauhalantie (Rauhalavägen), Setranmäki (Setrabacken), Sjövikinranta (Sjöviksstranden), Sjövikintie (Sjöviksvägen), Sommarbontie (Sommarbovägen), Staffansinkuja (Staffansgränden), Storlandintie (Storlandsvägen), Tassutie (Tassvägen), Torshällantie (Torshällavägen), Västerängsudden