Postinumero 02510 Oitmäki

Postinumero 02510 Oitmäki - Tiedot, kartta ja katuosoitteet.

Postinumero 02510 Oitmäki tiedot

  • Postinumero: 02510
  • Kunta: Oitmäki
  • Maakunta: Uusimaa
  • Postinumeroalue:  0 (Uusimaa)
  • Postinumeropiiri:  02 (Espoo, Kauniainen, Kirkkonummi, Siuntio)

Postinumero 02510 Oitmäki kartta

Postinumero 02510 Oitmäki kartalla.

Postinumeron 02510 alueet

AluePostinumero
Oitmäki02510

Postinumeron 02510 rakennukset ja asunnot

Kesämökit yhteensä34
Rakennukset yhteensä240
Muut rakennukset yhteensä24
Asuinrakennukset yhteensä216
Asunnot233
Asuntojen keskipinta-ala112.5
Pientaloasunnot228
Kerrostaloasunnot5

Postinumeron 02510 tilastot

Aikuisten taloudet93
Eläkeläisten taloudet57
Omistusasunnoissa asuvat taloudet163
Vuokra-asunnoissa asuvat taloudet32
Muissa asunnoissa asuvat taloudet3
Taloudet yhteensä198
Talouksien keskitulot59267
Talouksien mediaanitulot47709
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat taloudet28
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat talo105
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat taloudet65
Talouksien ostovoimakertymä11734812
Kesämökit yhteensä34
Rakennukset yhteensä240
Muut rakennukset yhteensä24
Asuinrakennukset yhteensä216
Asunnot233
Asuntojen keskipinta-ala112.5
Pientaloasunnot228
Kerrostaloasunnot5
Työpaikat yhteensä52
Alkutuotannon työpaikat3
Jalostuksen työpaikat19
Palveluiden työpaikat30
A Maatalous, metsätalous ja kalatalous3
B Kaivostoiminta ja louhinta0
C Teollisuus2
D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdyt0
E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto0
F Rakentaminen17
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajo1
H Kuljetus ja varastointi6
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta0
J Informaatio ja viestintä1
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta0
L Kiinteistöalan toiminta0
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen5
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta9
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pa0
P Koulutus5
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut1
R Taiteet, viihde ja virkistys2
S Muu palvelutoiminta0
T Kotitalouksien toiminta työnantajina; 0
U Kansainvälisten organisaatioiden ja to0
X Toimiala tuntematon0
Asukkaat yhteensä465
Työlliset224
Työttömät17
Lapset 0-14 -vuotiaat83
Opiskelijat34
Eläkeläiset89
Muut18
X-koordinaatti metreinä361304
Y-koordinaatti metreinä6678095
Postinumeroalueen pinta-ala16213518
Asukkaat yhteensä464
Miehet245
Naiset219
Asukkaiden keski-ikä42
0-2-vuotiaat7
3-6-vuotiaat27
7-12-vuotiaat35
13-15-vuotiaat16
16-17-vuotiaat16
18-19-vuotiaat11
20-24-vuotiaat12
25-29-vuotiaat16
30-34-vuotiaat22
35-39-vuotiaat25
40-44-vuotiaat37
45-49-vuotiaat33
50-54-vuotiaat49
55-59-vuotiaat43
60-64-vuotiaat36
65-69-vuotiaat32
70-74-vuotiaat13
75-79-vuotiaat18
80-84-vuotiaat12
85 vuotta täyttäneet4
18 vuotta täyttäneet yhteensä363
Perusasteen suorittaneet85
Koulutetut yhteensä278
Ylioppilastutkinnon suorittaneet30
Ammatillisen tutkinnon suorittaneet153
Alemman korkeakoulututkinnon suorittanee40
Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanee55
18 vuotta täyttäneet yhteensä363
Asukkaiden keskitulot32084
Asukkaiden mediaanitulot26491
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat asukkaat72
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat asuk171
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat asukkaat120
Asukkaiden ostovoimakertymä11646552
Taloudet yhteensä198
Talouksien keskikoko2.3
Asumisväljyys50.5
Yksinasuvien taloudet61
Nuorten yksinasuvien taloudet11
Lapsettomat nuorten parien taloudet2
Lapsitaloudet53
Pienten lasten taloudet7
Alle kouluikäisten lasten taloudet21
Kouluikäisten lasten taloudet26
Teini-ikäisten lasten taloudet27
Yhden vanhemman lapsitaloudet5

Lähde stat.fi: Paavo-tietokanta

Postinumeron 02510 kadut aakkosjärjestyksessä

Aavarannantie (Aavarandavägen), Barråsintie (Barråsvägen), Björkdalinkuja (Björkdalsgränden), Björkdalintie (Björkdalsvägen), Forsgårdintie (Forsgårdsvägen), Fribacka, Färmontie (Färmovägen), Hanhilahdenpolku (Hanhilahtistigen), Hanhilahdentie (Hanhilahtivägen), Herrlantie (Herrlavägen), Kauhalantie (Kauhalavägen), Keihäskuja (Spjutgränden), Kiseleffin puistotie (Kiseleffsallen), Lapinkyläntie (Lappbölevägen), Leivosbölentie (Leivosbölevägen), Marjaraitti (Bärstråket), Myllypellonkuja (Kvarnåkersgränden), Myllypellontie (Kvarnåkersvägen), Nappulankuja (Nappulagränden), Onnimäentie (Onnimäkivägen), Onnimäki, Peltopolku (Åkerstigen), Pykel, Rajatie (Råvägen), Rauhalantie (Rauhalavägen), Råbackanraja (Råbackarån), Råbackantie (Råbackavägen), Savipellontie (Leråkersvägen), Vallbäckintie (Vallbäcksvägen), Vaskolantie (Vaskolavägen), Veräjätie (Grindvägen), Vitträskinranta (Vitträsksstrand), Vitträskintie (Vitträskvägen), Westerkullantie (Westerkullavägen), Österbyntie (Österbyvägen)