Postinumero 02600 Espoo

Postinumero 02600 Espoo - Tiedot, kartta ja katuosoitteet.

Postinumero 02600 Espoo tiedot

  • Postinumero: 02600
  • Kunta: Espoo
  • Maakunta: Uusimaa
  • Postinumeroalue:  0 (Uusimaa)
  • Postinumeropiiri:  02 (Espoo, Kauniainen, Kirkkonummi, Siuntio)

Postinumero 02600 Espoo kartta

Postinumero 02600 Espoo kartalla.

Postinumeron 02600 alueet

AluePostinumero
Espoo02600
Etelä-Leppävaara02600
Laajalahti02600
Leppävaara02600
Perkkaa02600
Ruukinranta02600
Ruusutorppa02600
Säteri02600
Vermo02600
Yhdyskunnanmäki02600

Postinumeron 02600 rakennukset ja asunnot

Kesämökit yhteensä48
Rakennukset yhteensä670
Muut rakennukset yhteensä138
Asuinrakennukset yhteensä532
Asunnot7230
Asuntojen keskipinta-ala61.7
Pientaloasunnot651
Kerrostaloasunnot6579

Postinumeron 02600 tilastot

X-koordinaatti metreinä378853
Y-koordinaatti metreinä6676687
Postinumeroalueen pinta-ala4424274
Asukkaat yhteensä13191
Miehet6577
Naiset6614
Asukkaiden keski-ikä36
0-2-vuotiaat486
3-6-vuotiaat648
7-12-vuotiaat732
13-15-vuotiaat335
16-17-vuotiaat234
18-19-vuotiaat246
20-24-vuotiaat1163
25-29-vuotiaat1728
30-34-vuotiaat1504
35-39-vuotiaat1244
40-44-vuotiaat888
45-49-vuotiaat683
50-54-vuotiaat646
55-59-vuotiaat580
60-64-vuotiaat433
65-69-vuotiaat457
70-74-vuotiaat521
75-79-vuotiaat291
80-84-vuotiaat194
85 vuotta täyttäneet178
18 vuotta täyttäneet yhteensä10756
Perusasteen suorittaneet2129
Koulutetut yhteensä8627
Ylioppilastutkinnon suorittaneet1277
Ammatillisen tutkinnon suorittaneet3037
Alemman korkeakoulututkinnon suorittanee2042
Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanee2271
18 vuotta täyttäneet yhteensä10756
Asukkaiden keskitulot28263
Asukkaiden mediaanitulot25134
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat asukkaat1890
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat asuk5906
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat asukkaat2960
Asukkaiden ostovoimakertymä303998809
Taloudet yhteensä6770
Talouksien keskikoko1.9
Asumisväljyys32.0
Yksinasuvien taloudet3082
Nuorten yksinasuvien taloudet1219
Lapsettomat nuorten parien taloudet802
Lapsitaloudet1446
Pienten lasten taloudet448
Alle kouluikäisten lasten taloudet821
Kouluikäisten lasten taloudet551
Teini-ikäisten lasten taloudet445
Yhden vanhemman lapsitaloudet370
Aikuisten taloudet4192
Eläkeläisten taloudet1151
Omistusasunnoissa asuvat taloudet2116
Vuokra-asunnoissa asuvat taloudet4545
Muissa asunnoissa asuvat taloudet109
Taloudet yhteensä6770
Talouksien keskitulot44635
Talouksien mediaanitulot36237
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat taloudet1277
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat talo3752
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat taloudet1741
Talouksien ostovoimakertymä302182077
Kesämökit yhteensä48
Rakennukset yhteensä670
Muut rakennukset yhteensä138
Asuinrakennukset yhteensä532
Asunnot7230
Asuntojen keskipinta-ala61.7
Pientaloasunnot651
Kerrostaloasunnot6579
Työpaikat yhteensä14371
Alkutuotannon työpaikat4
Jalostuksen työpaikat1894
Palveluiden työpaikat12473
A Maatalous, metsätalous ja kalatalous4
B Kaivostoiminta ja louhinta0
C Teollisuus529
D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdyt295
E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto0
F Rakentaminen1070
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajo3090
H Kuljetus ja varastointi167
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta486
J Informaatio ja viestintä3043
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta380
L Kiinteistöalan toiminta170
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen3061
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta376
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pa65
P Koulutus377
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut857
R Taiteet, viihde ja virkistys219
S Muu palvelutoiminta182
T Kotitalouksien toiminta työnantajina; 0
U Kansainvälisten organisaatioiden ja to0
X Toimiala tuntematon0
Asukkaat yhteensä11898
Työlliset6109
Työttömät499
Lapset 0-14 -vuotiaat2010
Opiskelijat977
Eläkeläiset1769
Muut534

Lähde stat.fi: Paavo-tietokanta

Postinumeron 02600 kadut aakkosjärjestyksessä

Albergaesplanaden (Alberganesplanadi), Anna Sahlsténin katu (Anna Sahlsténs gata), Annintanhua (Annistået), Bertel Jungin aukio (Bertel Jungs platsen), Degerbyntie (Degerbyvägen), Elfvikinkuja (Elfviksgränden), Elfvikintie (Elfviksvägen), Esikunnankatu (Stabsgatan), Everstinkatu (Överstegatan), Everstinkuja (Överstegränden), Friisinmäenaukio (Frisbackaplatsen), Friisinmäentie (Frisbackavägen), Gallen-Kallelan tie (Gallen-Kallelas väg), Gyldenärinkatu (Gyldenärsgatan), Harluntie (Harluvägen), Hevosenkenkä (Hästskon), Hirsalantie (Hirsalavägen), Huvilinnanaukio (Lustslottsplatsen), Huvilinnanmäki (Lustslottsbacken), Huvilinnanpiha (Lustslottsgården), Huvilinnantie (Lustslottsvägen), Impilahdentie (Impilaksvägen), Inkoonkuja (Ingågränden), Itsehallintokuja (Självstyrelsegränden), Itsehallintotie (Självstyrelsevägen), Joel Rundtin tie (Joel Rundts väg), Kaarlo Sarkian katu (Kaarlo Sarkias gata), Kaivomäenpiha (Brunnsbacksgården), Kaivomäki (Brunnsbacken), Kelanpiha (Kälagården), Kesäyönpolku (Sommarnattsstigen), Kirjurinkuja (Skrivargränden), Kirkkonummentie (Kyrkslättsvägen), Komentajankatu (Kommendörsgatan), Lars Sonckin kaari (Lars Soncks båge), Leirikaari (Lägerbågen), Leirikatu (Lägergatan), Leppäpolku (Alstigen), Leppävaarankatu (Albergagatan), Leppäviita (Aldungen), Linnatullinkatu (Borgtullsgatan), Linnoitustie (Befästningsvägen), Linnunpojankuja (Fågelungsgränden), Luutnantinkuja (Löjtnantsgränden), Majurinkatu (Majorsgatan), Majurinkulma (Majorshörnet), Majurinpolku (Majorsgången), Masalankuja (Masabygränden), Masalantie (Masabyvägen), Mestarintie (Mästarvägen), Miekka (Värjan), Myllykalliontie (Kvarnbergsvägen), Numersinkatu (Von Numers gata), Nuotiopiha (Eldgården), Nuotiotie (Eldvägen), Palokaivonkuja (Brandbrunnsgränden), Palokaivonpolku (Brandbrunnsstigen), Parkvillanpolku (Parkvillastigen), Perilänkuja (Perilägränden), Perilänniitty (Periläängen), Perkkaankuja (Bergansgränden), Perkkaantie (Bergansvägen), Pikkalankallio (Pickalaberget), Pikkalankuja (Pickalagränden), Pikkalankulma (Pickalahörnet), Pikkalantie (Pickalavägen), Puuportti (Träporten), Ratsukatu (Ryttargatan), Ratsukuja (Ryttargränden), Rummunlyöjänkatu (Trumslagargatan), Runoratsunkatu (Pegasgatan), Ruukinrannantie (Brukstrandsvägen), Ruusutorpankuja (Rosatorpsgränden), Ruusutorpanluola (Rosatorpsgrottan), Ruusutorpanmäki (Rosatorpsbacken), Ruusutorpanpolku (Rosatorpsstigen), Ruusutorpanpuisto (Rosatorpsparken), Ruusutorpantie (Rosatorpsvägen), Salmintie (Salmisvägen), Siuntionkuja (Sjundeågränden), Siuntionportti (Sjundeåporten), Siuntiontie (Sjundeåvägen), Slöörinpolku (Slöörsstigen), Soittoniekanaukio (Musikantplatsen), Sokerilinnantie (Sockerslottsvägen), Suistamonkuja (Suistamogränden), Säterinkatu (Säterigatan), Säterinkuja (Säterigränden), Säterinpuistontie (Säteriparksvägen), Säterinrinne (Säteribrinken), Säterinsillantie (Säteribrovägen), Tarvonsalmenkatu, Tolsanpiha (Tollsgården), Upseerinkatu (Officersgatan), Uuno Kailaan katu (Uuno Kailas gata), Vermontie (Vermovägen), Ville Vallgrenin tie (Ville Vallgrens väg), Vänrikinkuja (Fänriksgränden), Yhdyskunnankuja (Samhällsgränden), Zanseninkuja (Von Zansens gränd)