Postinumero 02730 Espoo

Postinumero 02730 Espoo - Tiedot, kartta ja katuosoitteet.

Postinumero 02730 Espoo tiedot

  • Postinumero: 02730
  • Kunta: Espoo
  • Maakunta: Uusimaa
  • Postinumeroalue:  0 (Uusimaa)
  • Postinumeropiiri:  02 (Espoo, Kauniainen, Kirkkonummi, Siuntio)

Postinumero 02730 Espoo kartta

Postinumero 02730 Espoo kartalla.

Postinumeron 02730 alueet

AluePostinumero
Espoo02730
Jupperi02730
Laaksolahti02730
Veini02730

Postinumeron 02730 rakennukset ja asunnot

Kesämökit yhteensä20
Rakennukset yhteensä1472
Muut rakennukset yhteensä49
Asuinrakennukset yhteensä1423
Asunnot1744
Asuntojen keskipinta-ala125.8
Pientaloasunnot1718
Kerrostaloasunnot26

Postinumeron 02730 tilastot

X-koordinaatti metreinä376216
Y-koordinaatti metreinä6681574
Postinumeroalueen pinta-ala3380257
Asukkaat yhteensä4626
Miehet2331
Naiset2295
Asukkaiden keski-ikä41
0-2-vuotiaat116
3-6-vuotiaat224
7-12-vuotiaat437
13-15-vuotiaat246
16-17-vuotiaat166
18-19-vuotiaat127
20-24-vuotiaat166
25-29-vuotiaat111
30-34-vuotiaat170
35-39-vuotiaat279
40-44-vuotiaat332
45-49-vuotiaat373
50-54-vuotiaat413
55-59-vuotiaat358
60-64-vuotiaat324
65-69-vuotiaat243
70-74-vuotiaat213
75-79-vuotiaat178
80-84-vuotiaat92
85 vuotta täyttäneet58
18 vuotta täyttäneet yhteensä3437
Perusasteen suorittaneet432
Koulutetut yhteensä3005
Ylioppilastutkinnon suorittaneet358
Ammatillisen tutkinnon suorittaneet1008
Alemman korkeakoulututkinnon suorittanee562
Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanee1077
18 vuotta täyttäneet yhteensä3437
Asukkaiden keskitulot41284
Asukkaiden mediaanitulot33778
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat asukkaat481
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat asuk1210
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat asukkaat1746
Asukkaiden ostovoimakertymä141893640
Taloudet yhteensä1662
Talouksien keskikoko2.8
Asumisväljyys45.7
Yksinasuvien taloudet246
Nuorten yksinasuvien taloudet12
Lapsettomat nuorten parien taloudet26
Lapsitaloudet663
Pienten lasten taloudet113
Alle kouluikäisten lasten taloudet242
Kouluikäisten lasten taloudet334
Teini-ikäisten lasten taloudet317
Yhden vanhemman lapsitaloudet48
Aikuisten taloudet521
Eläkeläisten taloudet495
Omistusasunnoissa asuvat taloudet1591
Vuokra-asunnoissa asuvat taloudet39
Muissa asunnoissa asuvat taloudet32
Taloudet yhteensä1662
Talouksien keskitulot85445
Talouksien mediaanitulot74470
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat taloudet70
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat talo595
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat taloudet997
Talouksien ostovoimakertymä142010147
Kesämökit yhteensä20
Rakennukset yhteensä1472
Muut rakennukset yhteensä49
Asuinrakennukset yhteensä1423
Asunnot1744
Asuntojen keskipinta-ala125.8
Pientaloasunnot1718
Kerrostaloasunnot26
Työpaikat yhteensä470
Alkutuotannon työpaikat2
Jalostuksen työpaikat62
Palveluiden työpaikat406
A Maatalous, metsätalous ja kalatalous2
B Kaivostoiminta ja louhinta0
C Teollisuus2
D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdyt0
E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto0
F Rakentaminen60
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajo30
H Kuljetus ja varastointi17
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta12
J Informaatio ja viestintä23
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta2
L Kiinteistöalan toiminta6
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen44
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta14
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pa0
P Koulutus41
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut73
R Taiteet, viihde ja virkistys134
S Muu palvelutoiminta10
T Kotitalouksien toiminta työnantajina; 0
U Kansainvälisten organisaatioiden ja to0
X Toimiala tuntematon0
Asukkaat yhteensä4611
Työlliset2227
Työttömät86
Lapset 0-14 -vuotiaat939
Opiskelijat392
Eläkeläiset855
Muut112

Lähde stat.fi: Paavo-tietokanta

Postinumeron 02730 kadut aakkosjärjestyksessä

Alankokuja, Alankotie (Låglandsvägen), Ensimmäinen huvilatie (Första villavägen), Ensimmäinen järvikuja (Första träskgränden), Haaparousku (Buktriskan), Haarakas (Fingersvampen), Harjumäentie (Åsbacksvägen), Harjutie (Åsvägen), Huvilaharju (Villaåsen), Huvilakuja (Villagränden), Huvilamäki (Villabacken), Huvilarinne (Villabranten), Jupperinaukio (Jupperplatsen), Jupperinkuja (Juppergränden), Jupperinmetsä (Jupperskogen), Jupperintie (Juppersvägen), Kahdeksas huvilatie (Åttonde villavägen), Kahdeksas järvikuja (Åttonde träskgränden), Kaivoskuja (Gruvgränden), Kaivosmiehenkuja (Gruvarbetargränden), Kaivosmiehentie (Gruvarbetarvägen), Kaivosmäki (Gruvbacken), Kaivostie (Gruvvägen), Kalkkikuja (Kalkgränden), Kalliotie (Klippvägen), Karvarousku (Skäggriskan), Keltarousku (Gulriskan), Kolmas huvilatie (Tredje villavägen), Kolmas järvikuja (Tredje träskgränden), Kotipesänkuja (Hemvistgränden), Kotipolku (Hemstigen), Kotitie (Hemvägen), Kulmatie (Vinkelvägen), Kumparekuja (Kullgränden), Kuttulammentie (Kututräskvägen), Kuudes huvilatie (Sjätte villavägen), Kuudes järvikuja (Sjätte träskgränden), Kuusinevantie (Grankärrsvägen), Laaksolahdentie (Dalsvikvägen), Laaksonpohjantie (Dalgångsvägen), Lehtitie (Lövvägen), Leppärousku (Blodriskan), Louhijanpolku (Kalkbrytarstigen), Louhoskuja (Kalkbrottsgränden), Louhoskulma (Kalkbrottshörnet), Louhostie (Kalkbrottsvägen), Mustarousku (Svartriskan), Mäkikuja (Backgränden), Mäkipolku (Backstigen), Mäkiportti (Backporten), Neljäs huvilatie (Fjärde villavägen), Neljäs järvikuja (Fjärde träskgränden), Nummikuja (Mogränden), Nummitie (Movägen), Ojankulma (Dikeshörnet), Palokunnanpuisto (Brandkårsparken), Palomäenportti (Brännbergsporten), Palomäenrinne (Brännbergsbranten), Palomäentie (Brännbergsvägen), Peltokuja (Åkergränden), Peltorinne (Åkerbranten), Peltorinteenkuja (Åkerbrantsgränden), Peltotie (Åkervägen), Pihakulma (Gårdshornan), Pitkäjärvenranta (Långträskstranden), Pitkäjärventie (Långträskvägen), Rantakulma (Strandhörnet), Rantatie (Strandvägen), Riihiniityntie (Riängsvägen), Rinneportti (Brantporten), Rinnetie (Brantvägen), Runkotie (Stamvägen), Seitsemäs huvilatie (Sjunde villavägen), Seitsemäs järvikuja (Sjunde träskgränden), Tammipää (Ekändan), Tammipäänpolku (Ekändstigen), Tammipääntie (Ekändavägen), Toinen huvilatie (Andra villavägen), Vahvero (Kantarell), Vahverokuja (Kantarellgränden), Vahveromäki (Kantarellbacken), Vahveropolku (Kantarellstigen), Vahverotie (Kantarellvägen), Veininkatu (Sveinsgatan), Viides huvilatie (Femte villavägen), Viides järvikuja (Femte träskgränden), Yhteistuvantie (Sambyggesvägen), Ylänkörinne (Höglandsbranten), Ylänkötie (Höglandsvägen)