Postinumero 03320 Selki

Postinumero 03320 Selki - Tiedot, kartta ja katuosoitteet.

Postinumero 03320 Selki tiedot

  • Postinumero: 03320
  • Kunta: Selki
  • Maakunta: Uusimaa
  • Postinumeroalue:  0 (Uusimaa)
  • Postinumeropiiri:  03 (Karkkila, Lohja, Vihti)

Postinumero 03320 Selki kartta

Postinumero 03320 Selki kartalla.

Postinumeron 03320 alueet

AluePostinumero
Selki03320

Postinumeron 03320 rakennukset ja asunnot

Kesämökit yhteensä17
Rakennukset yhteensä174
Muut rakennukset yhteensä22
Asuinrakennukset yhteensä152
Asunnot153
Asuntojen keskipinta-ala114.9
Pientaloasunnot146
Kerrostaloasunnot7

Postinumeron 03320 tilastot

Aikuisten taloudet60
Eläkeläisten taloudet45
Omistusasunnoissa asuvat taloudet125
Vuokra-asunnoissa asuvat taloudet12
Muissa asunnoissa asuvat taloudet4
Taloudet yhteensä141
Talouksien keskitulot48049
Talouksien mediaanitulot44146
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat taloudet27
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat talo77
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat taloudet37
Talouksien ostovoimakertymä6774929
Kesämökit yhteensä17
Rakennukset yhteensä174
Muut rakennukset yhteensä22
Asuinrakennukset yhteensä152
Asunnot153
Asuntojen keskipinta-ala114.9
Pientaloasunnot146
Kerrostaloasunnot7
Työpaikat yhteensä77
Alkutuotannon työpaikat4
Jalostuksen työpaikat13
Palveluiden työpaikat60
A Maatalous, metsätalous ja kalatalous4
B Kaivostoiminta ja louhinta1
C Teollisuus0
D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdyt0
E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto0
F Rakentaminen12
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajo53
H Kuljetus ja varastointi1
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta0
J Informaatio ja viestintä0
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta0
L Kiinteistöalan toiminta0
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen2
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta1
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pa0
P Koulutus0
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut2
R Taiteet, viihde ja virkistys0
S Muu palvelutoiminta1
T Kotitalouksien toiminta työnantajina; 0
U Kansainvälisten organisaatioiden ja to0
X Toimiala tuntematon0
Asukkaat yhteensä340
Työlliset155
Työttömät16
Lapset 0-14 -vuotiaat68
Opiskelijat17
Eläkeläiset72
Muut12
X-koordinaatti metreinä364556
Y-koordinaatti metreinä6702514
Postinumeroalueen pinta-ala20068682
Asukkaat yhteensä337
Miehet173
Naiset164
Asukkaiden keski-ikä43
0-2-vuotiaat9
3-6-vuotiaat12
7-12-vuotiaat28
13-15-vuotiaat19
16-17-vuotiaat9
18-19-vuotiaat4
20-24-vuotiaat6
25-29-vuotiaat11
30-34-vuotiaat7
35-39-vuotiaat21
40-44-vuotiaat33
45-49-vuotiaat27
50-54-vuotiaat34
55-59-vuotiaat27
60-64-vuotiaat25
65-69-vuotiaat25
70-74-vuotiaat24
75-79-vuotiaat5
80-84-vuotiaat8
85 vuotta täyttäneet3
18 vuotta täyttäneet yhteensä260
Perusasteen suorittaneet57
Koulutetut yhteensä203
Ylioppilastutkinnon suorittaneet9
Ammatillisen tutkinnon suorittaneet145
Alemman korkeakoulututkinnon suorittanee31
Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanee18
18 vuotta täyttäneet yhteensä260
Asukkaiden keskitulot26145
Asukkaiden mediaanitulot24260
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat asukkaat43
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat asuk151
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat asukkaat66
Asukkaiden ostovoimakertymä6797727
Taloudet yhteensä141
Talouksien keskikoko2.4
Asumisväljyys49.5
Yksinasuvien taloudet39
Nuorten yksinasuvien taloudet3
Lapsettomat nuorten parien taloudet1
Lapsitaloudet38
Pienten lasten taloudet7
Alle kouluikäisten lasten taloudet16
Kouluikäisten lasten taloudet17
Teini-ikäisten lasten taloudet21
Yhden vanhemman lapsitaloudet8

Lähde stat.fi: Paavo-tietokanta

Postinumeron 03320 kadut aakkosjärjestyksessä

Hakalantie, Heskuntie, Hindriksbergintie, Keskitalontie, Kievarinkuja, Kiirikkanummentie, Kurkelantie, Kuusilaaksontie, Lepsämäntie, Metsäläntie, Nummenpääntie, Nummiojantie, Nummitarhantie, Ollinmäentie, Paasmäentie, Päivärinteentie, Rytöperkiöntie, Saarikontie, Seisakkeentie, Selintie, Seppolantie, Suomelantie, Suopurontie, Taivaskalliontie, Toukolankuja, Vekselintie, Vieremäntie, Villentie