Postinumero 03710 Uusitalo

Postinumero 03710 Uusitalo - Tiedot, kartta ja katuosoitteet.

Postinumero 03710 Uusitalo tiedot

  • Postinumero: 03710
  • Kunta: Uusitalo
  • Maakunta: Uusimaa
  • Postinumeroalue:  0 (Uusimaa)
  • Postinumeropiiri:  03 (Karkkila, Lohja, Vihti)

Postinumero 03710 Uusitalo kartta

Postinumero 03710 Uusitalo kartalla.

Postinumeron 03710 alueet

AluePostinumero
Uusitalo03710

Postinumeron 03710 rakennukset ja asunnot

Kesämökit yhteensä113
Rakennukset yhteensä123
Muut rakennukset yhteensä15
Asuinrakennukset yhteensä108
Asunnot90
Asuntojen keskipinta-ala115.4
Pientaloasunnot90
Kerrostaloasunnot0

Postinumeron 03710 tilastot

X-koordinaatti metreinä357107
Y-koordinaatti metreinä6713184
Postinumeroalueen pinta-ala49229428
Asukkaat yhteensä205
Miehet103
Naiset102
Asukkaiden keski-ikä44
0-2-vuotiaat4
3-6-vuotiaat8
7-12-vuotiaat14
13-15-vuotiaat8
16-17-vuotiaat7
18-19-vuotiaat4
20-24-vuotiaat4
25-29-vuotiaat3
30-34-vuotiaat5
35-39-vuotiaat18
40-44-vuotiaat22
45-49-vuotiaat13
50-54-vuotiaat16
55-59-vuotiaat15
60-64-vuotiaat19
65-69-vuotiaat19
70-74-vuotiaat13
75-79-vuotiaat8
80-84-vuotiaat2
85 vuotta täyttäneet3
18 vuotta täyttäneet yhteensä164
Perusasteen suorittaneet41
Koulutetut yhteensä123
Ylioppilastutkinnon suorittaneet10
Ammatillisen tutkinnon suorittaneet93
Alemman korkeakoulututkinnon suorittanee11
Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanee9
18 vuotta täyttäneet yhteensä164
Asukkaiden keskitulot25707
Asukkaiden mediaanitulot24412
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat asukkaat38
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat asuk85
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat asukkaat41
Asukkaiden ostovoimakertymä4216011
Taloudet yhteensä86
Talouksien keskikoko2.4
Asumisväljyys47.8
Yksinasuvien taloudet24
Nuorten yksinasuvien taloudet1
Lapsettomat nuorten parien taloudet0
Lapsitaloudet22
Pienten lasten taloudet2
Alle kouluikäisten lasten taloudet6
Kouluikäisten lasten taloudet11
Teini-ikäisten lasten taloudet11
Yhden vanhemman lapsitaloudet2
Aikuisten taloudet36
Eläkeläisten taloudet30
Omistusasunnoissa asuvat taloudet80
Vuokra-asunnoissa asuvat taloudet4
Muissa asunnoissa asuvat taloudet2
Taloudet yhteensä86
Talouksien keskitulot49236
Talouksien mediaanitulot40747
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat taloudet13
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat talo50
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat taloudet23
Talouksien ostovoimakertymä4234327
Kesämökit yhteensä113
Rakennukset yhteensä123
Muut rakennukset yhteensä15
Asuinrakennukset yhteensä108
Asunnot90
Asuntojen keskipinta-ala115.4
Pientaloasunnot90
Kerrostaloasunnot0
Työpaikat yhteensä46
Alkutuotannon työpaikat9
Jalostuksen työpaikat8
Palveluiden työpaikat29
A Maatalous, metsätalous ja kalatalous9
B Kaivostoiminta ja louhinta0
C Teollisuus3
D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdyt0
E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto0
F Rakentaminen5
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajo2
H Kuljetus ja varastointi13
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta0
J Informaatio ja viestintä0
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta1
L Kiinteistöalan toiminta0
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen0
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta1
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pa0
P Koulutus0
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut10
R Taiteet, viihde ja virkistys2
S Muu palvelutoiminta0
T Kotitalouksien toiminta työnantajina; 0
U Kansainvälisten organisaatioiden ja to0
X Toimiala tuntematon0
Asukkaat yhteensä195
Työlliset90
Työttömät6
Lapset 0-14 -vuotiaat28
Opiskelijat14
Eläkeläiset51
Muut6

Lähde stat.fi: Paavo-tietokanta

Postinumeron 03710 kadut aakkosjärjestyksessä

Ahmoonlammentie, Ahmoonpolku, Aholanpolku, Alakyläntie, Haapakuja, Haavistontie, Harjulantie, Hietalammintie, Holmantie, Härkänotkontie, Iitalammi, Jankkarintie, Kiiskentie, Kivilammi, Kärjenlammi, Lampikuja, Lukonmäentie, Murtohuhdantie, Mäentie, Niementie, Nikulantie, Nummelantie, Ojalantie, Olkkalantie, Päällinen, Ratianpolku, Ratiantie, Ridantie, Siltalantie, Suotie, Syrjäläntie, Takaniityntie, Venheentie, Vihtijärventie, Ylimmäistentie, Yläväntie