Postinumero 04380 Tuusula

Postinumero 04380 Tuusula - Tiedot, kartta ja katuosoitteet.

Postinumero 04380 Tuusula tiedot

  • Postinumero: 04380
  • Kunta: Tuusula
  • Maakunta: Uusimaa
  • Postinumeroalue:  0 (Uusimaa)
  • Postinumeropiiri:  04 (Järvenpää, Kerava, Mäntsälä, Sipoo, Tuusula)

Postinumero 04380 Tuusula kartta

Postinumero 04380 Tuusula kartalla.

Postinumeron 04380 alueet

AluePostinumero
Tuomala04380
Tuusula04380

Postinumeron 04380 rakennukset ja asunnot

Kesämökit yhteensä10
Rakennukset yhteensä272
Muut rakennukset yhteensä27
Asuinrakennukset yhteensä245
Asunnot245
Asuntojen keskipinta-ala133.3
Pientaloasunnot242
Kerrostaloasunnot3

Postinumeron 04380 tilastot

X-koordinaatti metreinä391537
Y-koordinaatti metreinä6704951
Postinumeroalueen pinta-ala16997415
Asukkaat yhteensä598
Miehet299
Naiset299
Asukkaiden keski-ikä43
0-2-vuotiaat8
3-6-vuotiaat32
7-12-vuotiaat55
13-15-vuotiaat22
16-17-vuotiaat14
18-19-vuotiaat24
20-24-vuotiaat19
25-29-vuotiaat11
30-34-vuotiaat17
35-39-vuotiaat37
40-44-vuotiaat50
45-49-vuotiaat47
50-54-vuotiaat59
55-59-vuotiaat50
60-64-vuotiaat41
65-69-vuotiaat34
70-74-vuotiaat33
75-79-vuotiaat22
80-84-vuotiaat11
85 vuotta täyttäneet12
18 vuotta täyttäneet yhteensä467
Perusasteen suorittaneet84
Koulutetut yhteensä383
Ylioppilastutkinnon suorittaneet36
Ammatillisen tutkinnon suorittaneet226
Alemman korkeakoulututkinnon suorittanee63
Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanee58
18 vuotta täyttäneet yhteensä467
Asukkaiden keskitulot34051
Asukkaiden mediaanitulot27476
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat asukkaat84
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat asuk216
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat asukkaat167
Asukkaiden ostovoimakertymä15901938
Taloudet yhteensä232
Talouksien keskikoko2.6
Asumisväljyys52.8
Yksinasuvien taloudet46
Nuorten yksinasuvien taloudet7
Lapsettomat nuorten parien taloudet0
Lapsitaloudet69
Pienten lasten taloudet8
Alle kouluikäisten lasten taloudet29
Kouluikäisten lasten taloudet37
Teini-ikäisten lasten taloudet28
Yhden vanhemman lapsitaloudet6
Aikuisten taloudet92
Eläkeläisten taloudet76
Omistusasunnoissa asuvat taloudet216
Vuokra-asunnoissa asuvat taloudet10
Muissa asunnoissa asuvat taloudet6
Taloudet yhteensä232
Talouksien keskitulot68911
Talouksien mediaanitulot56106
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat taloudet20
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat talo129
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat taloudet83
Talouksien ostovoimakertymä15987394
Kesämökit yhteensä10
Rakennukset yhteensä272
Muut rakennukset yhteensä27
Asuinrakennukset yhteensä245
Asunnot245
Asuntojen keskipinta-ala133.3
Pientaloasunnot242
Kerrostaloasunnot3
Työpaikat yhteensä88
Alkutuotannon työpaikat8
Jalostuksen työpaikat13
Palveluiden työpaikat67
A Maatalous, metsätalous ja kalatalous8
B Kaivostoiminta ja louhinta0
C Teollisuus0
D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdyt0
E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto0
F Rakentaminen13
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajo1
H Kuljetus ja varastointi0
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta0
J Informaatio ja viestintä3
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta0
L Kiinteistöalan toiminta0
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen4
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta17
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pa0
P Koulutus33
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut1
R Taiteet, viihde ja virkistys6
S Muu palvelutoiminta2
T Kotitalouksien toiminta työnantajina; 0
U Kansainvälisten organisaatioiden ja to0
X Toimiala tuntematon0
Asukkaat yhteensä599
Työlliset295
Työttömät13
Lapset 0-14 -vuotiaat115
Opiskelijat46
Eläkeläiset122
Muut8

Lähde stat.fi: Paavo-tietokanta

Postinumeron 04380 kadut aakkosjärjestyksessä

Ahonlaita, Hakalankuja, Hakalantie, Hiirimäki, Hilarionkuja, Holjamäentie, Holjanrinne, Holmantie, Hosiannummentie, Jokelantie, Kansanopistontie, Kivipuronpolku, Kolmikannankuja, Kuusamontie, Kytömaantie, Lammaskalliontie, Mandinkuja, Metsäniitynkuja, Monsankuja, Monsantie, Mäntyahontie, Mäyräojantie, Parolantie, Puolikuja, Puolimatkantie, Ruoholanrinne, Santavillantie, Sarsalankuja, Tuomalanpolku, Tuomalanrinne, Tuomalantie, Uusipellonkuja, Vanha Ruskelantie, Vanha Siltalantie, Vanhankyläntie, Vuokkomäenkuja, Vähänummentie, Äijänsaarentie