Postinumero 06400 Porvoo

Postinumero 06400 Porvoo - Tiedot, kartta ja katuosoitteet.

Postinumero 06400 Porvoo tiedot

  • Postinumero: 06400
  • Kunta: Porvoo
  • Maakunta: Uusimaa
  • Postinumeroalue:  0 (Uusimaa)
  • Postinumeropiiri:  06 (Porvoo)

Postinumero 06400 Porvoo kartta

Postinumero 06400 Porvoo kartalla.

Postinumeron 06400 alueet

AluePostinumero
Gammelbacka06400
Porvoo06400

Postinumeron 06400 rakennukset ja asunnot

Kesämökit yhteensä17
Rakennukset yhteensä1488
Muut rakennukset yhteensä81
Asuinrakennukset yhteensä1407
Asunnot3784
Asuntojen keskipinta-ala80.2
Pientaloasunnot2011
Kerrostaloasunnot1773

Postinumeron 06400 tilastot

Aikuisten taloudet1594
Eläkeläisten taloudet910
Omistusasunnoissa asuvat taloudet1849
Vuokra-asunnoissa asuvat taloudet1536
Muissa asunnoissa asuvat taloudet47
Taloudet yhteensä3432
Talouksien keskitulot43502
Talouksien mediaanitulot36683
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat taloudet807
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat talo1911
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat taloudet714
Talouksien ostovoimakertymä149299831
Kesämökit yhteensä17
Rakennukset yhteensä1488
Muut rakennukset yhteensä81
Asuinrakennukset yhteensä1407
Asunnot3784
Asuntojen keskipinta-ala80.2
Pientaloasunnot2011
Kerrostaloasunnot1773
Työpaikat yhteensä781
Alkutuotannon työpaikat1
Jalostuksen työpaikat121
Palveluiden työpaikat659
A Maatalous, metsätalous ja kalatalous1
B Kaivostoiminta ja louhinta0
C Teollisuus8
D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdyt0
E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto2
F Rakentaminen111
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajo58
H Kuljetus ja varastointi70
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta122
J Informaatio ja viestintä1
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta1
L Kiinteistöalan toiminta1
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen26
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta27
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pa0
P Koulutus153
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut138
R Taiteet, viihde ja virkistys12
S Muu palvelutoiminta50
T Kotitalouksien toiminta työnantajina; 0
U Kansainvälisten organisaatioiden ja to0
X Toimiala tuntematon0
Asukkaat yhteensä7377
Työlliset3227
Työttömät422
Lapset 0-14 -vuotiaat1471
Opiskelijat520
Eläkeläiset1469
Muut268
X-koordinaatti metreinä424161
Y-koordinaatti metreinä6693186
Postinumeroalueen pinta-ala7146238
Asukkaat yhteensä7350
Miehet3643
Naiset3707
Asukkaiden keski-ikä39
0-2-vuotiaat225
3-6-vuotiaat386
7-12-vuotiaat637
13-15-vuotiaat298
16-17-vuotiaat171
18-19-vuotiaat175
20-24-vuotiaat331
25-29-vuotiaat461
30-34-vuotiaat477
35-39-vuotiaat514
40-44-vuotiaat526
45-49-vuotiaat504
50-54-vuotiaat513
55-59-vuotiaat440
60-64-vuotiaat443
65-69-vuotiaat414
70-74-vuotiaat429
75-79-vuotiaat214
80-84-vuotiaat110
85 vuotta täyttäneet82
18 vuotta täyttäneet yhteensä5633
Perusasteen suorittaneet1546
Koulutetut yhteensä4087
Ylioppilastutkinnon suorittaneet256
Ammatillisen tutkinnon suorittaneet2659
Alemman korkeakoulututkinnon suorittanee682
Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanee490
18 vuotta täyttäneet yhteensä5633
Asukkaiden keskitulot26545
Asukkaiden mediaanitulot24274
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat asukkaat966
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat asuk3267
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat asukkaat1400
Asukkaiden ostovoimakertymä149527735
Taloudet yhteensä3432
Talouksien keskikoko2.1
Asumisväljyys38.4
Yksinasuvien taloudet1408
Nuorten yksinasuvien taloudet357
Lapsettomat nuorten parien taloudet126
Lapsitaloudet941
Pienten lasten taloudet198
Alle kouluikäisten lasten taloudet435
Kouluikäisten lasten taloudet460
Teini-ikäisten lasten taloudet380
Yhden vanhemman lapsitaloudet213

Lähde stat.fi: Paavo-tietokanta

Postinumeron 06400 kadut aakkosjärjestyksessä

Ahjotie (Ässjevägen), Albert Edelfeltin kuja (Albert Edelfelts gränd), Albert Edelfeltin rantatie (Albert Edelfelts strandväg), Albertinkaari (Albertsbågen), Alexandrantie (Alexandravägen), Alkrogintie (Alkrogvägen), Annan tie (Annas väg), Ansaripolku (Drivhusstigen), Ansaritie (Drivhusvägen), Creutzinkatu (Creutzgatan), Creutzinkuja (Creutzgränd), Ebban tie (Ebbas väg), Edelfeltinpolku (Edelfeltsstigen), Eemelintie (Emilsvägen), Ellaninkuja (Ellansgränd), Ellanintie (Ellansvägen), Emännänkuja (Värdinnans gränd), Emännäntie (Värdinnans väg), Eristäjäntie (Isolerarvägen), Gammelbackantie (Gammelbackavägen), Haarapääskyntie (Ladusvalvägen), Haikkoonlammenrinne, Haikkoonlammentie (Haikoträskvägen), Haikkoonmetsänkatu (Haikoskogsgatan), Haikkoonrinteenkatu (Haikobrantsgatan), Haikkoonrinteenkuja (Haikobrantsgränden), Haikkoontie (Haikovägen), Hallitie (Hallvägen), Havuharjunkuja (Havuharjugränd), Havuharjuntie (Havuharjuvägen), Heinätie (Hövägen), Hermanninsaarentie (Hermansövägen), Hernekuja (Ärtgränd), Isoniityntie (Storängsvägen), Jyväkuja (Spannmålsgränd), Jyvätie (Spannmålsvägen), Kaakkoispolku (Sydoststigen), Kaapelitie (Kabelvägen), Kaaritie (Bågvägen), Kalliomäenkatu (Bergbackagatan), Kalliomäenkuja (Bergbackagränden), Karjalaiskylä (Karelarbyn), Karjalaiskyläntie (Karelarbyvägen), Karjapolku (Boskapsstigen), Katajatie (Envägen), Keinupolku (Gungstigen), Kellaritie (Källarvägen), Keltavuokontie (Gulsippsvägen), Kesantotie (Trädesvägen), Keskusaukio (Centrumplatsen), Kestikievarintie (Gästgivarevägen), Kevätesikontie (Gullvivevägen), Kevätkukantie (Vårblomsvägen), Kirillin kuja (Kirills gränd), Knaapaksentie (Knapasvägen), Koivurinteenkuja, Kreivinkuja (Grevens gränd), Kristiinan kuja (Kristinas gränd), Krouvarintie (Krögarens väg), Kuhilastie (Skylvägen), Kultapiiskuntie (Gullrisvägen), Kuskinkuja (Kuskens gränd), Kuskintie (Kuskens väg), Käämittäjäntie (Lindarvägen), Lassen kuja (Lasses gränd), Lehtikujantie (Allevägen), Lehtovaarankuja (Lehtovaaragränden), Leinikkitie (Ranunkelvägen), Luhtitie (Loftvägen), Lähdemäenkatu (Källbacksgatan), Länsitie (Västervägen), Maneesipolku (Manegestigen), Maneesitie (Manegevägen), Marjamäenkatu (Bärbacksgatan), Maununkuja (Månsgränd), Metsätähdenkuja (Skogsstjärnegränd), Metsätähdenpolku (Skogsstjärnestigen), Metsätähdentie (Skogsstjärnevägen), Mittarikuja (Mätargränd), Mohikaanipolku (Mohikanstigen), Myllärintie (Mjölnarens väg), Niittypolku (Ängsstigen), Näsiäntie (Tibastvägen), Ohratie (Kornvägen), Opintie (Kunskapens väg), Paimenpojantie (Vallpojkens väg), Pehtorintie (Inspektorens väg), Peiponkiventie (Pepotstensvägen), Peipontie (Bofinksvägen), Peippolankaari (Pepotbågen), Peippolankolmio (Pepottriangeln), Peippolankuja (Pepotgränd), Perttelintie (Bertilsvägen), Pikkupiiantie (Lillpigans väg), Poste restante, Purokatu (Bäckgatan), Puutarhurintie (Trädgårdsmästarvägen), Päivärinteenkatu (Dagskullegatan), Päivärinteenkuja (Dagskullegränd), Pääskytie (Svalvägen), Rajaportintie (Råportsvägen), Rantatuomenkuja (Strandhäggsgränden), Rapsikuja (Rapsgränd), Ruohikkopolku (Gräslindestigen), Rypsikuja (Rypsgränd), Rypsitie (Rypsvägen), Räystäspääskyntie (Hussvalvägen), Sakarilanpolku (Sakarilastigen), Satakielentie (Näktergalsvägen), Satotie (Skördevägen), Sepäntie (Smedens väg), Simakuja (Mjödgränd), Sinivuokontie (Blåsippsvägen), Stenbockinkatu (Stenbocksgatan), Suolaketie (Sältingsvägen), Sähkövirrantie (Elströmsvägen), Tahkotie (Slipstensvägen), Tallikuja (Stallgränd), Tallirengintie (Stalldrängens väg), Talonpojantie (Bondens väg), Tavastinkatu (Tavastgatan), Tilanomistajantie (Godsägarvägen), Tinatuopintie (Tennstopsvägen), Tolkkistentie (Tolkisvägen), Tolppatie (Stolpvägen), Tornipolku (Tornstigen), Torpparintie (Torparens väg), Tuiskutie (Yrvägen), Tytärsaarentie (Tyterskärsvägen), Uutelantie (Uutelavägen), Vaahterakalliontie (Lönnbergsvägen), Varismäenmutka (Kråkbackakröken), Varismäenreuna (Kråkbackakanten), Varoketie (Säkringsvägen), Vehnäkuja (Vetegränd), Vehnätie (Vetevägen), Veräjäpolku (Grindstigen), Veräjätie (Grindvägen), Viertokuja (Slingergränd), Viertotie (Slingervägen), Voimakuja (Kraftgränd), Voimatie (Kraftvägen), Voudintie (Fogdens väg), Vuokkotie (Sippvägen), Ylä-Haikkoontie (Övre Haikovägen), Ylämaankuja