Postinumero 06500 Porvoo

Postinumero 06500 Porvoo - Tiedot, kartta ja katuosoitteet.

Postinumero 06500 Porvoo tiedot

  • Postinumero: 06500
  • Kunta: Porvoo
  • Maakunta: Uusimaa
  • Postinumeroalue:  0 (Uusimaa)
  • Postinumeropiiri:  06 (Porvoo)

Postinumero 06500 Porvoo kartta

Postinumero 06500 Porvoo kartalla.

Postinumeron 06500 alueet

AluePostinumero
Porvoo06500
Saksala-Suomenkylä06500

Postinumeron 06500 rakennukset ja asunnot

Kesämökit yhteensä78
Rakennukset yhteensä1022
Muut rakennukset yhteensä92
Asuinrakennukset yhteensä930
Asunnot926
Asuntojen keskipinta-ala116.6
Pientaloasunnot918
Kerrostaloasunnot8

Postinumeron 06500 tilastot

Aikuisten taloudet366
Eläkeläisten taloudet277
Omistusasunnoissa asuvat taloudet822
Vuokra-asunnoissa asuvat taloudet19
Muissa asunnoissa asuvat taloudet23
Taloudet yhteensä864
Talouksien keskitulot56406
Talouksien mediaanitulot50902
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat taloudet109
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat talo488
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat taloudet267
Talouksien ostovoimakertymä48734781
Kesämökit yhteensä78
Rakennukset yhteensä1022
Muut rakennukset yhteensä92
Asuinrakennukset yhteensä930
Asunnot926
Asuntojen keskipinta-ala116.6
Pientaloasunnot918
Kerrostaloasunnot8
Työpaikat yhteensä216
Alkutuotannon työpaikat32
Jalostuksen työpaikat70
Palveluiden työpaikat114
A Maatalous, metsätalous ja kalatalous32
B Kaivostoiminta ja louhinta1
C Teollisuus0
D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdyt0
E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto2
F Rakentaminen67
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajo18
H Kuljetus ja varastointi16
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta0
J Informaatio ja viestintä3
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta0
L Kiinteistöalan toiminta2
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen19
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta8
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pa0
P Koulutus12
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut5
R Taiteet, viihde ja virkistys5
S Muu palvelutoiminta26
T Kotitalouksien toiminta työnantajina; 0
U Kansainvälisten organisaatioiden ja to0
X Toimiala tuntematon0
Asukkaat yhteensä2099
Työlliset1058
Työttömät72
Lapset 0-14 -vuotiaat352
Opiskelijat113
Eläkeläiset455
Muut49
X-koordinaatti metreinä422756
Y-koordinaatti metreinä6700400
Postinumeroalueen pinta-ala73536191
Asukkaat yhteensä2065
Miehet1074
Naiset991
Asukkaiden keski-ikä44
0-2-vuotiaat46
3-6-vuotiaat78
7-12-vuotiaat149
13-15-vuotiaat86
16-17-vuotiaat52
18-19-vuotiaat38
20-24-vuotiaat66
25-29-vuotiaat62
30-34-vuotiaat103
35-39-vuotiaat112
40-44-vuotiaat136
45-49-vuotiaat179
50-54-vuotiaat175
55-59-vuotiaat186
60-64-vuotiaat188
65-69-vuotiaat129
70-74-vuotiaat125
75-79-vuotiaat67
80-84-vuotiaat41
85 vuotta täyttäneet47
18 vuotta täyttäneet yhteensä1654
Perusasteen suorittaneet435
Koulutetut yhteensä1219
Ylioppilastutkinnon suorittaneet74
Ammatillisen tutkinnon suorittaneet795
Alemman korkeakoulututkinnon suorittanee193
Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanee157
18 vuotta täyttäneet yhteensä1654
Asukkaiden keskitulot29360
Asukkaiden mediaanitulot25862
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat asukkaat273
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat asuk899
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat asukkaat482
Asukkaiden ostovoimakertymä48562057
Taloudet yhteensä864
Talouksien keskikoko2.4
Asumisväljyys48.6
Yksinasuvien taloudet206
Nuorten yksinasuvien taloudet14
Lapsettomat nuorten parien taloudet20
Lapsitaloudet230
Pienten lasten taloudet44
Alle kouluikäisten lasten taloudet89
Kouluikäisten lasten taloudet105
Teini-ikäisten lasten taloudet100
Yhden vanhemman lapsitaloudet24

Lähde stat.fi: Paavo-tietokanta

Postinumeron 06500 kadut aakkosjärjestyksessä

Alhonkallionkuja (Alhonkalliogränden), Alhonkalliontie (Alhonkalliovägen), Bergstan kartanon tie (Bergsta gårds väg), Bergstantie (Bergstavägen), Bysmedsintie (Bysmedsvägen), Bäckkärrintie (Bäckkärrsvägen), Erikantie (Erikasvägen), Eriksdalintie (Eriksdalsvägen), Ernestantie (Ernestasvägen), Erottelutie (Sorteringsvägen), Felissuontie (Feliskärrsvägen), Grindiläntie (Grindilävägen), Grottabackantie (Grottabackavägen), Haksinniitynkuja (Haxängsgränden), Haksinniityntie (Haxängsvägen), Haksintie (Haxvägen), Hambonkaari (Hambobågen), Hambontie (Hambovägen), Haminankuja (Haminagränden), Hansaksentie (Hansasvägen), Heinäsalontie (Heinäsalovägen), Hirvisuontie (Älgmossavägen), Hommantie (Hommavägen), Häggstadintie (Häggstadsvägen), Högåsantie (Högåsavägen), Iljontie (Iljovägen), Impivaarantie (Impivaaravägen), Isokalliontie (Storbergsvägen), Jokirannantie (Åstrandsvägen), Jokitörmäntie (Åbrinksvägen), Kaarenkyläntie (Karsbyvägen), Kaavelingintie (Kaavelinkivägen), Kalliorinteentie (Bergbrantsvägen), Kalliotie (Klippvägen), Kantoniityntie (Kantoniittyvägen), Kaupinmäenkuja (Kaupbackagränden), Kesäniityntie (Sommarängsvägen), Kiekkomäentie (Kekbackavägen), Kielotie (Konvaljevägen), Kiialantie (Kialavägen), Kitimäenkuja (Kitimäkigränden), Kitimäentie (Kitimäkivägen), Koivusuontie (Björkkärrsvägen), Koskenniityntie (Koskenniittyvägen), Kulkijanonni (Vandrarens lycka), Kuninkaantie (Kungsvägen), Kylmäkiventie (Kylmäkivivägen), Kylärannantie (Bystrandsvägen), Köykilinkuja (Köykilsgränden), Köykilintie (Köykilsvägen), Laaksoniityntie (Dalängsvägen), Lambontie (Lambovägen), Malmintie (Malmvägen), Metsäkummuntie (Metsäkumpuvägen), Mosabackanmutka (Mosabackakröken), Mosabackantie (Mosabackavägen), Mosankuja (Mossagränden), Mosanpolku (Mossastigen), Mossakrogintie (Mossakrogsvägen), Myllyrinne (Kvarnbrinken), Myrskyläntie (Mörskomvägen), Mäntsäläntie (Mäntsälävägen), Neitjoentie (Neitjokivägen), Nickarsinkuja (Nickarsgränden), Nickarsintie (Nickarsvägen), Niittymaankuja (Niittymaagränden), Olssonin kuja (Olssonsgränd), Ooperinrinne (Åbergsbrinken), Osmanniementie (Osmannniemivägen), Palettitie (Palettvägen), Papinjärventie (Prästträsksvägen), Parikiventie (Parstensvägen), Patotie (Dammvägen), Pikkujoentie (Lillåvägen), Pohjakkaankuja (Pohjakkagränden), Pohjakkaantie, Pohjanmäentie (Nordanbackavägen), Putaantie (Pudasvägen), Putkistontie (Putkistovägen), Puujalantie (Puujalkavägen), Pykälistöntie (Pykälistövägen), Rajapellontie (Rajapeltovägen), Roslonkuja (Roslogrängen), Sahanmutka (Sågkröken), Saksalantie (Saxbyvägen), Sammalsuonkuja (Mosskärrsgränd), Sammalsuontie (Mosskärrsvägen), Sandrantie (Sandravägen), Sanismäentie (Sanisbackavägen), Sedigin kuja (Sedigsgränd), Sepänmäentie (Smedsbackavägen), Sexmanintie (Sexmansvägen), Siltamäenkuja (Brobackagränd), Siltamäentie (Brobackavägen), Siltaniityntie (Broängsvägen), Sinkkalantie (Sinkkalavägen), Slaipantie (Slaipavägen), Suomenkyläntie (Finnbyvägen), Suutalantie (Suutalavägen), Svennuntie (Svennuvägen), Takalantie (Takalavägen), Treksilän kartanon tie (Drägsby gårds väg), Tukkilantie (Tukkilavägen), Tuorilanmäki (Torasbacken), Tuorilantie (Torasbackavägen), Uuden-Saksalan tie (Nysaxbyvägen), Vanha Saksalantie (Gamla Saxbyvägen), Vanhamoisiontie (Gammelgårdsvägen), Varjosillantie (Skuggbrovägen), Vatajantie (Vatajavägen), Viksbergintie (Viksbergsvägen), Virtaalantie (Strömsbergsvägen), Välskärinkuja (Fältskärsgränd), Öyssyntie (Öyssyvägen)