Postinumero 07780 Härkäpää

Postinumero 07780 Härkäpää - Tiedot, kartta ja katuosoitteet.

Postinumero 07780 Härkäpää tiedot

  • Postinumero: 07780
  • Kunta: Härkäpää
  • Maakunta: Uusimaa
  • Postinumeroalue:  0 (Uusimaa)
  • Postinumeropiiri:  07 (Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Myrskylä, Pornainen, Porvoo, Pukkila)

Postinumero 07780 Härkäpää kartta

Postinumero 07780 Härkäpää kartalla.

Postinumeron 07780 alueet

AluePostinumero
Härkäpää07780

Postinumeron 07780 rakennukset ja asunnot

Kesämökit yhteensä500
Rakennukset yhteensä167
Muut rakennukset yhteensä28
Asuinrakennukset yhteensä139
Asunnot107
Asuntojen keskipinta-ala99.2
Pientaloasunnot107
Kerrostaloasunnot0

Postinumeron 07780 tilastot

X-koordinaatti metreinä443836
Y-koordinaatti metreinä6686396
Postinumeroalueen pinta-ala30131552
Asukkaat yhteensä160
Miehet86
Naiset74
Asukkaiden keski-ikä54
0-2-vuotiaat1
3-6-vuotiaat2
7-12-vuotiaat6
13-15-vuotiaat4
16-17-vuotiaat2
18-19-vuotiaat1
20-24-vuotiaat8
25-29-vuotiaat5
30-34-vuotiaat7
35-39-vuotiaat5
40-44-vuotiaat10
45-49-vuotiaat4
50-54-vuotiaat17
55-59-vuotiaat16
60-64-vuotiaat15
65-69-vuotiaat16
70-74-vuotiaat15
75-79-vuotiaat8
80-84-vuotiaat7
85 vuotta täyttäneet11
18 vuotta täyttäneet yhteensä145
Perusasteen suorittaneet50
Koulutetut yhteensä95
Ylioppilastutkinnon suorittaneet2
Ammatillisen tutkinnon suorittaneet76
Alemman korkeakoulututkinnon suorittanee7
Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanee10
18 vuotta täyttäneet yhteensä145
Asukkaiden keskitulot27278
Asukkaiden mediaanitulot20775
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat asukkaat40
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat asuk78
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat asukkaat27
Asukkaiden ostovoimakertymä3955341
Taloudet yhteensä88
Talouksien keskikoko1.8
Asumisväljyys53.6
Yksinasuvien taloudet43
Nuorten yksinasuvien taloudet6
Lapsettomat nuorten parien taloudet0
Lapsitaloudet9
Pienten lasten taloudet1
Alle kouluikäisten lasten taloudet3
Kouluikäisten lasten taloudet5
Teini-ikäisten lasten taloudet5
Yhden vanhemman lapsitaloudet1
Aikuisten taloudet37
Eläkeläisten taloudet42
Omistusasunnoissa asuvat taloudet75
Vuokra-asunnoissa asuvat taloudet8
Muissa asunnoissa asuvat taloudet5
Taloudet yhteensä88
Talouksien keskitulot45084
Talouksien mediaanitulot32112
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat taloudet23
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat talo42
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat taloudet23
Talouksien ostovoimakertymä3967392
Kesämökit yhteensä500
Rakennukset yhteensä167
Muut rakennukset yhteensä28
Asuinrakennukset yhteensä139
Asunnot107
Asuntojen keskipinta-ala99.2
Pientaloasunnot107
Kerrostaloasunnot0
Työpaikat yhteensä24
Alkutuotannon työpaikat5
Jalostuksen työpaikat5
Palveluiden työpaikat9
A Maatalous, metsätalous ja kalatalous5
B Kaivostoiminta ja louhinta0
C Teollisuus0
D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdyt0
E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto0
F Rakentaminen5
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajo0
H Kuljetus ja varastointi2
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta0
J Informaatio ja viestintä0
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta0
L Kiinteistöalan toiminta2
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen0
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta5
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pa0
P Koulutus0
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut0
R Taiteet, viihde ja virkistys0
S Muu palvelutoiminta0
T Kotitalouksien toiminta työnantajina; 0
U Kansainvälisten organisaatioiden ja to0
X Toimiala tuntematon5
Asukkaat yhteensä166
Työlliset65
Työttömät13
Lapset 0-14 -vuotiaat13
Opiskelijat6
Eläkeläiset65
Muut4

Lähde stat.fi: Paavo-tietokanta

Postinumeron 07780 kadut aakkosjärjestyksessä

Bredviikintie (Bredviksvägen), Brännbackantie (Brännbackavägen), Byön, Båtviikintie (Båtviksvägen), Djupudden, Dyvikintie (Dyviksvägen), Fisknäsintie (Fisknäsvägen), Furusundintie (Furusundsvägen), Goddalintie (Goddalsvägen), Granö, Harjutie (Åsvägen), Horslökintie (Horslöksvägen), Hummeldalintie (Hummeldalsvägen), Hummelviikintie (Hummelviksvägen), Högdalintie (Högdalsvägen), Höterviikintie (Höterviksvägen), Ivarsholm, Kotisatamantie (Hemhamnsvägen), Kråknäsintie (Kråknäsvägen), Laapekintie (Labäcksvägen), Lillholmantie (Lillholmsvägen), Lubondaksentie (Lubondasvägen), Långbrinkas, Långnäsintie (Långnäsvägen), Mjölknäsintie (Mjölknäsvägen), Nybackantie (Nybackavägen), Näsdalinpolku (Näsdalsstigen), Näverliden, Peikkopolku (Trollstigen), Rannikkolaivurintie (Skutskepparvägen), Rukoushuoneenpolku (Bönehusstigen), Råbackantie (Råbackavägen), Rösundintie (Rösundsvägen), Sandsundintie (Sandsundsvägen), Sandviikintie (Sandviksvägen), Sarvisalo (Sarvsalö), Sarvisalontie (Sarvsalövägen), Sillankorva (Broända), Skogarsinpolku (Skogarsstigen), Solhemintie (Solhemsvägen), Stadslandintie (Stadslandsvägen), Stensundintie (Stensundsvägen), Storänginpolku (Storängsstigen), Storängintie (Storängsvägen), Svedjeholmantie (Svedjeholmsvägen), Talholmantie, Tallholmankuja (Tallholmsgränden), Tallholmanpolku (Tallholmsstigen), Tallholmantie (Tallholmsvägen), Tammitöyry (Ekliden), Teiraksentie (Teirasvägen), Telakkatie (Slipvägen), Tiilitie (Tegelvägen), Torsviikintie (Torsviksvägen), Veneenveistäjäntie (Båtbyggarvägen), Viasholmen