Postinumero 15500 Lahti

Postinumero 15500 Lahti - Tiedot, kartta ja katuosoitteet.

Postinumero 15500 Lahti tiedot

  • Postinumero: 15500
  • Kunta: Lahti
  • Maakunta: Päijät-Häme
  • Postinumeroalue:  1 (Uusimaa, Kanta-Häme ja Päijät-Häme)
  • Postinumeropiiri:  15 (Hollola, Lahti)

Postinumero 15500 Lahti kartta

Postinumero 15500 Lahti kartalla.

Postinumeron 15500 alueet

AluePostinumero
Lahti15500
Liipola15500

Postinumeron 15500 rakennukset ja asunnot

Kesämökit yhteensä1
Rakennukset yhteensä324
Muut rakennukset yhteensä39
Asuinrakennukset yhteensä285
Asunnot3134
Asuntojen keskipinta-ala62.9
Pientaloasunnot275
Kerrostaloasunnot2859

Postinumeron 15500 tilastot

Aikuisten taloudet1356
Eläkeläisten taloudet1002
Omistusasunnoissa asuvat taloudet1001
Vuokra-asunnoissa asuvat taloudet1832
Muissa asunnoissa asuvat taloudet39
Taloudet yhteensä2872
Talouksien keskitulot27171
Talouksien mediaanitulot21972
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat taloudet1339
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat talo1408
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat taloudet125
Talouksien ostovoimakertymä78034036
Kesämökit yhteensä1
Rakennukset yhteensä324
Muut rakennukset yhteensä39
Asuinrakennukset yhteensä285
Asunnot3134
Asuntojen keskipinta-ala62.9
Pientaloasunnot275
Kerrostaloasunnot2859
Työpaikat yhteensä621
Alkutuotannon työpaikat0
Jalostuksen työpaikat109
Palveluiden työpaikat512
A Maatalous, metsätalous ja kalatalous0
B Kaivostoiminta ja louhinta0
C Teollisuus3
D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdyt0
E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto0
F Rakentaminen106
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajo302
H Kuljetus ja varastointi5
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta78
J Informaatio ja viestintä1
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta0
L Kiinteistöalan toiminta1
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen12
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta2
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pa0
P Koulutus2
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut77
R Taiteet, viihde ja virkistys7
S Muu palvelutoiminta25
T Kotitalouksien toiminta työnantajina; 0
U Kansainvälisten organisaatioiden ja to0
X Toimiala tuntematon0
Asukkaat yhteensä4977
Työlliset1445
Työttömät637
Lapset 0-14 -vuotiaat783
Opiskelijat339
Eläkeläiset1482
Muut291
X-koordinaatti metreinä428001
Y-koordinaatti metreinä6759372
Postinumeroalueen pinta-ala2032189
Asukkaat yhteensä4903
Miehet2307
Naiset2596
Asukkaiden keski-ikä44
0-2-vuotiaat144
3-6-vuotiaat231
7-12-vuotiaat291
13-15-vuotiaat121
16-17-vuotiaat95
18-19-vuotiaat93
20-24-vuotiaat284
25-29-vuotiaat295
30-34-vuotiaat348
35-39-vuotiaat277
40-44-vuotiaat272
45-49-vuotiaat254
50-54-vuotiaat276
55-59-vuotiaat313
60-64-vuotiaat336
65-69-vuotiaat372
70-74-vuotiaat441
75-79-vuotiaat232
80-84-vuotiaat141
85 vuotta täyttäneet87
18 vuotta täyttäneet yhteensä4021
Perusasteen suorittaneet1497
Koulutetut yhteensä2524
Ylioppilastutkinnon suorittaneet174
Ammatillisen tutkinnon suorittaneet1915
Alemman korkeakoulututkinnon suorittanee260
Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanee175
18 vuotta täyttäneet yhteensä4021
Asukkaiden keskitulot19277
Asukkaiden mediaanitulot17580
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat asukkaat1088
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat asuk2667
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat asukkaat266
Asukkaiden ostovoimakertymä77511444
Taloudet yhteensä2872
Talouksien keskikoko1.7
Asumisväljyys36.9
Yksinasuvien taloudet1640
Nuorten yksinasuvien taloudet362
Lapsettomat nuorten parien taloudet71
Lapsitaloudet523
Pienten lasten taloudet134
Alle kouluikäisten lasten taloudet281
Kouluikäisten lasten taloudet223
Teini-ikäisten lasten taloudet164
Yhden vanhemman lapsitaloudet210

Lähde stat.fi: Paavo-tietokanta

Postinumeron 15500 kadut aakkosjärjestyksessä

Ajokatu, Apilakatu, Eteläinen Liipolankatu, Huippukatu, Huippupolku, Irjanpolku, Isomäenkatu, Itäkatu, Jyrkänkatu, Katrinkatu, Kerintie, Lehtokatu, Luhtikatu, Luiskakatu, Mairenkatu, Nikkarinkatu, Ostoskatu, Pihtikatu, Pikku-Liisantie, Pirkonkatu, Pohjoinen Liipolankatu, Sinikantie, Vuokonkatu