Postinumero 20240 Turku

Postinumero 20240 Turku - Tiedot, kartta ja katuosoitteet.

Postinumero 20240 Turku tiedot

  • Postinumero: 20240
  • Kunta: Turku
  • Maakunta: Varsinais-Suomi
  • Postinumeroalue:  2 (Varsinais-Suomi, Ahvenanmaa ja Satakunta)
  • Postinumeropiiri:  20 (Kaarina, Turku)

Postinumero 20240 Turku kartta

Postinumero 20240 Turku kartalla.

Postinumeron 20240 alueet

AluePostinumero
Pansio20240
Pansio-Perno20240
Turku20240

Postinumeron 20240 rakennukset ja asunnot

Kesämökit yhteensä0
Rakennukset yhteensä638
Muut rakennukset yhteensä162
Asuinrakennukset yhteensä476
Asunnot3099
Asuntojen keskipinta-ala66.0
Pientaloasunnot786
Kerrostaloasunnot2313

Postinumeron 20240 tilastot

X-koordinaatti metreinä233322
Y-koordinaatti metreinä6711624
Postinumeroalueen pinta-ala7195223
Asukkaat yhteensä5011
Miehet2686
Naiset2325
Asukkaiden keski-ikä41
0-2-vuotiaat154
3-6-vuotiaat217
7-12-vuotiaat309
13-15-vuotiaat168
16-17-vuotiaat100
18-19-vuotiaat101
20-24-vuotiaat268
25-29-vuotiaat399
30-34-vuotiaat365
35-39-vuotiaat342
40-44-vuotiaat392
45-49-vuotiaat301
50-54-vuotiaat362
55-59-vuotiaat333
60-64-vuotiaat370
65-69-vuotiaat274
70-74-vuotiaat282
75-79-vuotiaat124
80-84-vuotiaat87
85 vuotta täyttäneet63
18 vuotta täyttäneet yhteensä4063
Perusasteen suorittaneet1640
Koulutetut yhteensä2423
Ylioppilastutkinnon suorittaneet184
Ammatillisen tutkinnon suorittaneet1850
Alemman korkeakoulututkinnon suorittanee234
Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanee155
18 vuotta täyttäneet yhteensä4063
Asukkaiden keskitulot20236
Asukkaiden mediaanitulot19177
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat asukkaat1082
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat asuk2616
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat asukkaat365
Asukkaiden ostovoimakertymä82217164
Taloudet yhteensä2620
Talouksien keskikoko1.9
Asumisväljyys35.0
Yksinasuvien taloudet1318
Nuorten yksinasuvien taloudet337
Lapsettomat nuorten parien taloudet78
Lapsitaloudet534
Pienten lasten taloudet141
Alle kouluikäisten lasten taloudet272
Kouluikäisten lasten taloudet249
Teini-ikäisten lasten taloudet214
Yhden vanhemman lapsitaloudet196
Aikuisten taloudet1466
Eläkeläisten taloudet628
Omistusasunnoissa asuvat taloudet811
Vuokra-asunnoissa asuvat taloudet1780
Muissa asunnoissa asuvat taloudet29
Taloudet yhteensä2620
Talouksien keskitulot31284
Talouksien mediaanitulot26692
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat taloudet1005
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat talo1439
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat taloudet176
Talouksien ostovoimakertymä81963780
Kesämökit yhteensä0
Rakennukset yhteensä638
Muut rakennukset yhteensä162
Asuinrakennukset yhteensä476
Asunnot3099
Asuntojen keskipinta-ala66.0
Pientaloasunnot786
Kerrostaloasunnot2313
Työpaikat yhteensä4508
Alkutuotannon työpaikat0
Jalostuksen työpaikat2742
Palveluiden työpaikat1766
A Maatalous, metsätalous ja kalatalous0
B Kaivostoiminta ja louhinta0
C Teollisuus2571
D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdyt0
E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto0
F Rakentaminen171
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajo117
H Kuljetus ja varastointi148
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta63
J Informaatio ja viestintä233
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta0
L Kiinteistöalan toiminta4
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen51
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta87
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pa395
P Koulutus105
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut420
R Taiteet, viihde ja virkistys4
S Muu palvelutoiminta139
T Kotitalouksien toiminta työnantajina; 0
U Kansainvälisten organisaatioiden ja to0
X Toimiala tuntematon0
Asukkaat yhteensä5115
Työlliset1917
Työttömät546
Lapset 0-14 -vuotiaat827
Opiskelijat371
Eläkeläiset1110
Muut344

Lähde stat.fi: Paavo-tietokanta

Postinumeron 20240 kadut aakkosjärjestyksessä

Ankkurikylänkatu (Ankarbygatan), Ankkurikyläntie (Ankarbyvägen), Artukaistentie (Artukaisvägen), Hailuodonkatu (Karlögatan), Heinikonkatu (Gröngräsgatan), Heinikonpolku (Gröngrässtigen), Heinäsirkankatu (Gräshoppsgatan), Helmikänkatu (Pärlgräsgatan), Helpikuja (Flengränden), Hepokatinkatu (Vårtbitaregatan), Hiidenmaankuja (Dagögränden), Hyrköistentie (Hyrköisvägen), Hyttysenkatu (Myggatan), Hämähäkinkatu (Spindelgatan), Iilamontie (Iilamovägen), Kemppilänkatu (Kemppilägatan), Kimalaisenkatu (Humlegatan), Kivilinnankatu (Kivilinnagatan), Kivitaskunkatu (Stenskvättsgatan), Koivuluodontie (Koivuluotovägen), Kottaraisenkatu (Stargatan), Laivastontie (Flottiljvägen), Laivateollisuudenkatu (Skeppsindustrigatan), Lauhankuja (Tåtelgränden), Leppäkertunkatu (Nyckelpigsgatan), Lumikonkatu (Småvesslegatan), Länsikaari (Västra bågen), Mehiläisenkatu (Honungsbigatan), Mesaanikatu (Mesangatan), Metallikatu (Metallgatan), Metsähiirenkatu (Skogmussgatan), Muurahaisenkatu (Myrgatan), Nurmikankatu (Gröegatan), Paakarlantie (Bagarlavägen), Paarmankatu (Bromsgatan), Paavolankatu (Paavolagatan), Pansion satamatie (Pansio hamnväg), Pansiontie (Pansiovägen), Perhosenkatu (Fjärilgatan), Pernontie (Pernovägen), Puntarpää (Ängskavlen), Puosuntie (Båtsmansvägen), Päästäisenpolku (Näbbmusstigen), Riilahdentie (Riilahtivägen), Ruotsinsalmenkatu (Svensksundsgatan), Ruotsinsalmenpolku (Svensksundsstigen), Saarenmaankatu (Öselgatan), Sarvijaakonkatu (Hornbaggegatan), Siilinkatu (Igelkottsgatan), Sudenkorennonkuja (Trollsländegränden), Sukeltajankatu (Dykaregatan), Telakkakatu (Docksgatan), Tiaisenkatu (Mesgatan), Tillerinkatu (Tillerigatan), Timoteinkuja (Timotejgränden), Tuhatjalkaisenkatu (Tusenfotingsgatan), Tähkiönkatu (Ängskampegatan), Valmetinkatu (Valmetgatan), Vanttikatu (Vantgatan), Varpusenkatu (Sparvgatan), Öljykatu (Oljegatan), Öölanninkatu (Ölandsgatan)