Postinumero 25810 Mark

Postinumero 25810 Mark - Tiedot, kartta ja katuosoitteet.

Postinumero 25810 Mark tiedot

  • Postinumero: 25810
  • Kunta: Mark
  • Maakunta: Varsinais-Suomi
  • Postinumeroalue:  2 (Varsinais-Suomi, Ahvenanmaa ja Satakunta)
  • Postinumeropiiri:  25 (Kemiönsaari, Salo)

Postinumero 25810 Mark kartta

Postinumero 25810 Mark kartalla.

Postinumeron 25810 alueet

AluePostinumero
Mark25810

Postinumeron 25810 rakennukset ja asunnot

Kesämökit yhteensä20
Rakennukset yhteensä44
Muut rakennukset yhteensä4
Asuinrakennukset yhteensä40
Asunnot41
Asuntojen keskipinta-ala93.1
Pientaloasunnot41
Kerrostaloasunnot0

Postinumeron 25810 tilastot

Aikuisten taloudet20
Eläkeläisten taloudet9
Omistusasunnoissa asuvat taloudet29
Vuokra-asunnoissa asuvat taloudet0
Muissa asunnoissa asuvat taloudet2
Taloudet yhteensä31
Talouksien keskitulot37087
Talouksien mediaanitulot29466
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat taloudet11
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat talo17
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat taloudet3
Talouksien ostovoimakertymä1149700
Kesämökit yhteensä20
Rakennukset yhteensä44
Muut rakennukset yhteensä4
Asuinrakennukset yhteensä40
Asunnot41
Asuntojen keskipinta-ala93.1
Pientaloasunnot41
Kerrostaloasunnot0
Työpaikat yhteensä9
Alkutuotannon työpaikat...
Jalostuksen työpaikat...
Palveluiden työpaikat...
A Maatalous, metsätalous ja kalatalous...
B Kaivostoiminta ja louhinta...
C Teollisuus...
D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdyt...
E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto...
F Rakentaminen...
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajo...
H Kuljetus ja varastointi...
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta...
J Informaatio ja viestintä...
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta...
L Kiinteistöalan toiminta...
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen...
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta...
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pa...
P Koulutus...
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut...
R Taiteet, viihde ja virkistys...
S Muu palvelutoiminta...
T Kotitalouksien toiminta työnantajina; ...
U Kansainvälisten organisaatioiden ja to...
X Toimiala tuntematon...
Asukkaat yhteensä56
Työlliset28
Työttömät5
Lapset 0-14 -vuotiaat0
Opiskelijat5
Eläkeläiset16
Muut2
X-koordinaatti metreinä262669
Y-koordinaatti metreinä6670544
Postinumeroalueen pinta-ala17161197
Asukkaat yhteensä63
Miehet32
Naiset31
Asukkaiden keski-ikä45
0-2-vuotiaat2
3-6-vuotiaat2
7-12-vuotiaat2
13-15-vuotiaat2
16-17-vuotiaat1
18-19-vuotiaat1
20-24-vuotiaat5
25-29-vuotiaat4
30-34-vuotiaat5
35-39-vuotiaat0
40-44-vuotiaat3
45-49-vuotiaat3
50-54-vuotiaat6
55-59-vuotiaat9
60-64-vuotiaat6
65-69-vuotiaat4
70-74-vuotiaat4
75-79-vuotiaat0
80-84-vuotiaat2
85 vuotta täyttäneet2
18 vuotta täyttäneet yhteensä54
Perusasteen suorittaneet11
Koulutetut yhteensä43
Ylioppilastutkinnon suorittaneet1
Ammatillisen tutkinnon suorittaneet33
Alemman korkeakoulututkinnon suorittanee6
Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanee3
18 vuotta täyttäneet yhteensä54
Asukkaiden keskitulot21249
Asukkaiden mediaanitulot19413
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat asukkaat13
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat asuk34
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat asukkaat7
Asukkaiden ostovoimakertymä1147473
Taloudet yhteensä31
Talouksien keskikoko2.0
Asumisväljyys46.1
Yksinasuvien taloudet14
Nuorten yksinasuvien taloudet1
Lapsettomat nuorten parien taloudet3
Lapsitaloudet2
Pienten lasten taloudet2
Alle kouluikäisten lasten taloudet2
Kouluikäisten lasten taloudet1
Teini-ikäisten lasten taloudet1
Yhden vanhemman lapsitaloudet0

Lähde stat.fi: Paavo-tietokanta

Postinumeron 25810 kadut aakkosjärjestyksessä

Fagerlidintie (Fagerlidsvägen), Kaskärrintie (Kaskärrsvägen), Kastkärr, Labbölentie (Labbölevägen), Vestlaxintie (Vestlaxvägen), Västermarkintie (Västermarkvägen)