Postinumero 25860 Björkboda

Postinumero 25860 Björkboda - Tiedot, kartta ja katuosoitteet.

Postinumero 25860 Björkboda tiedot

  • Postinumero: 25860
  • Kunta: Björkboda
  • Maakunta: Varsinais-Suomi
  • Postinumeroalue:  2 (Varsinais-Suomi, Ahvenanmaa ja Satakunta)
  • Postinumeropiiri:  25 (Kemiönsaari, Salo)

Postinumero 25860 Björkboda kartta

Postinumero 25860 Björkboda kartalla.

Postinumeron 25860 alueet

AluePostinumero
Björkboda25860

Postinumeron 25860 rakennukset ja asunnot

Kesämökit yhteensä68
Rakennukset yhteensä198
Muut rakennukset yhteensä26
Asuinrakennukset yhteensä172
Asunnot258
Asuntojen keskipinta-ala81.7
Pientaloasunnot188
Kerrostaloasunnot70

Postinumeron 25860 tilastot

Aikuisten taloudet73
Eläkeläisten taloudet64
Omistusasunnoissa asuvat taloudet127
Vuokra-asunnoissa asuvat taloudet32
Muissa asunnoissa asuvat taloudet4
Taloudet yhteensä163
Talouksien keskitulot39890
Talouksien mediaanitulot30449
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat taloudet52
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat talo90
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat taloudet21
Talouksien ostovoimakertymä6502059
Kesämökit yhteensä68
Rakennukset yhteensä198
Muut rakennukset yhteensä26
Asuinrakennukset yhteensä172
Asunnot258
Asuntojen keskipinta-ala81.7
Pientaloasunnot188
Kerrostaloasunnot70
Työpaikat yhteensä76
Alkutuotannon työpaikat14
Jalostuksen työpaikat6
Palveluiden työpaikat56
A Maatalous, metsätalous ja kalatalous14
B Kaivostoiminta ja louhinta0
C Teollisuus1
D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdyt0
E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto0
F Rakentaminen5
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajo1
H Kuljetus ja varastointi1
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta0
J Informaatio ja viestintä0
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta0
L Kiinteistöalan toiminta0
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen2
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta1
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pa51
P Koulutus0
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut0
R Taiteet, viihde ja virkistys0
S Muu palvelutoiminta0
T Kotitalouksien toiminta työnantajina; 0
U Kansainvälisten organisaatioiden ja to0
X Toimiala tuntematon0
Asukkaat yhteensä307
Työlliset117
Työttömät24
Lapset 0-14 -vuotiaat28
Opiskelijat18
Eläkeläiset101
Muut19
X-koordinaatti metreinä252210
Y-koordinaatti metreinä6672167
Postinumeroalueen pinta-ala39558176
Asukkaat yhteensä307
Miehet149
Naiset158
Asukkaiden keski-ikä47
0-2-vuotiaat8
3-6-vuotiaat10
7-12-vuotiaat9
13-15-vuotiaat8
16-17-vuotiaat6
18-19-vuotiaat9
20-24-vuotiaat18
25-29-vuotiaat17
30-34-vuotiaat7
35-39-vuotiaat16
40-44-vuotiaat22
45-49-vuotiaat16
50-54-vuotiaat19
55-59-vuotiaat31
60-64-vuotiaat26
65-69-vuotiaat29
70-74-vuotiaat36
75-79-vuotiaat7
80-84-vuotiaat6
85 vuotta täyttäneet7
18 vuotta täyttäneet yhteensä266
Perusasteen suorittaneet98
Koulutetut yhteensä168
Ylioppilastutkinnon suorittaneet12
Ammatillisen tutkinnon suorittaneet121
Alemman korkeakoulututkinnon suorittanee18
Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanee17
18 vuotta täyttäneet yhteensä266
Asukkaiden keskitulot24294
Asukkaiden mediaanitulot19695
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat asukkaat69
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat asuk161
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat asukkaat36
Asukkaiden ostovoimakertymä6462229
Taloudet yhteensä163
Talouksien keskikoko1.9
Asumisväljyys47.5
Yksinasuvien taloudet73
Nuorten yksinasuvien taloudet11
Lapsettomat nuorten parien taloudet2
Lapsitaloudet27
Pienten lasten taloudet8
Alle kouluikäisten lasten taloudet15
Kouluikäisten lasten taloudet8
Teini-ikäisten lasten taloudet12
Yhden vanhemman lapsitaloudet4

Lähde stat.fi: Paavo-tietokanta

Postinumeron 25860 kadut aakkosjärjestyksessä

Alakiertotie (Nedre ringvägen), Bergholmintie (Bergholmsvägen), Björkbodantie (Björkbodavägen), Bodbackantie (Bodbacksvägen), Bykullantie (Bykullavägen), Dragsfjärdintie (Dragsfjärdsvägen), Finnhovantie (Finnhovavägen), Hagantie (Hagavägen), Harjunpolku (Åsstigen), Haukilahdentie (Gäddviksvägen), Herrgårdintie (Herrgårdsvägen), Hevoshaankuja (Hästhagagränd), Kajatsalontie (Kajatsalovägen), Kerimannintie (Kerimansvägen), Konttorintie (Kontorsvägen), Kuusiharjuntie (Granåsvägen), Kylätie (Byvägen), Mangårdintie (Mangårdsvägen), Meijeritie (Meijerivägen), Metsästäjänkuja (Jägaregränd), Mäkipolku (Backstigen), Mäntymäentie (Tallbackavägen), Mäntynummentie (Tallmovägen), Nordanåntie (Nordanåvägen), Nyhagakalliontie (Nyhagabergsvägen), Pallohallintie (Bollhallsvägen), Poikkikuja (Tvärgränd), Poikkitie (Tvärvägen), Postitie (Postvägen), Rosendal itäinen (Rosendal östra), Rosendal läntinen (Rosendal västra), Rosendalintie (Rosendalsvägen), Sepänpolku (Smedsstigen), Skinnarvik, Skinnarvikintie (Skinnarviksvägen), Skånpustenintie (Skånpustvägen), Smedskullantie (Smedskullavägen), Sunnanåtie (Sunnanåvägen), Vanha ruukintie (Gamla bruksvägen), Vapaa-ajantie (Fritidsvägen), Yläkiertotie (Övre ringvägen), Österåkerintie (Österåkervägen)