Postinumero 26910 Unaja

Postinumero 26910 Unaja - Tiedot, kartta ja katuosoitteet.

Postinumero 26910 Unaja tiedot

  • Postinumero: 26910
  • Kunta: Unaja
  • Maakunta: Satakunta
  • Postinumeroalue:  2 (Varsinais-Suomi, Ahvenanmaa ja Satakunta)
  • Postinumeropiiri:  26 (Rauma)

Postinumero 26910 Unaja kartta

Postinumero 26910 Unaja kartalla.

Postinumeron 26910 alueet

AluePostinumero
Unaja26910

Postinumeron 26910 rakennukset ja asunnot

Kesämökit yhteensä18
Rakennukset yhteensä325
Muut rakennukset yhteensä37
Asuinrakennukset yhteensä288
Asunnot283
Asuntojen keskipinta-ala110.1
Pientaloasunnot283
Kerrostaloasunnot0

Postinumeron 26910 tilastot

Aikuisten taloudet96
Eläkeläisten taloudet84
Omistusasunnoissa asuvat taloudet256
Vuokra-asunnoissa asuvat taloudet5
Muissa asunnoissa asuvat taloudet3
Taloudet yhteensä264
Talouksien keskitulot49278
Talouksien mediaanitulot44384
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat taloudet45
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat talo163
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat taloudet56
Talouksien ostovoimakertymä13009435
Kesämökit yhteensä18
Rakennukset yhteensä325
Muut rakennukset yhteensä37
Asuinrakennukset yhteensä288
Asunnot283
Asuntojen keskipinta-ala110.1
Pientaloasunnot283
Kerrostaloasunnot0
Työpaikat yhteensä58
Alkutuotannon työpaikat2
Jalostuksen työpaikat28
Palveluiden työpaikat28
A Maatalous, metsätalous ja kalatalous2
B Kaivostoiminta ja louhinta0
C Teollisuus5
D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdyt0
E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto0
F Rakentaminen23
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajo1
H Kuljetus ja varastointi7
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta0
J Informaatio ja viestintä0
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta0
L Kiinteistöalan toiminta0
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen2
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta4
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pa0
P Koulutus10
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut4
R Taiteet, viihde ja virkistys0
S Muu palvelutoiminta0
T Kotitalouksien toiminta työnantajina; 0
U Kansainvälisten organisaatioiden ja to0
X Toimiala tuntematon0
Asukkaat yhteensä673
Työlliset301
Työttömät24
Lapset 0-14 -vuotiaat143
Opiskelijat51
Eläkeläiset141
Muut13
X-koordinaatti metreinä204217
Y-koordinaatti metreinä6782719
Postinumeroalueen pinta-ala12231782
Asukkaat yhteensä673
Miehet336
Naiset337
Asukkaiden keski-ikä40
0-2-vuotiaat17
3-6-vuotiaat32
7-12-vuotiaat74
13-15-vuotiaat35
16-17-vuotiaat22
18-19-vuotiaat12
20-24-vuotiaat17
25-29-vuotiaat24
30-34-vuotiaat41
35-39-vuotiaat30
40-44-vuotiaat50
45-49-vuotiaat54
50-54-vuotiaat45
55-59-vuotiaat50
60-64-vuotiaat46
65-69-vuotiaat35
70-74-vuotiaat45
75-79-vuotiaat21
80-84-vuotiaat9
85 vuotta täyttäneet14
18 vuotta täyttäneet yhteensä493
Perusasteen suorittaneet113
Koulutetut yhteensä380
Ylioppilastutkinnon suorittaneet16
Ammatillisen tutkinnon suorittaneet287
Alemman korkeakoulututkinnon suorittanee51
Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanee26
18 vuotta täyttäneet yhteensä493
Asukkaiden keskitulot26207
Asukkaiden mediaanitulot25076
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat asukkaat92
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat asuk271
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat asukkaat130
Asukkaiden ostovoimakertymä12920032
Taloudet yhteensä264
Talouksien keskikoko2.5
Asumisväljyys44.2
Yksinasuvien taloudet66
Nuorten yksinasuvien taloudet6
Lapsettomat nuorten parien taloudet5
Lapsitaloudet85
Pienten lasten taloudet17
Alle kouluikäisten lasten taloudet30
Kouluikäisten lasten taloudet48
Teini-ikäisten lasten taloudet39
Yhden vanhemman lapsitaloudet8

Lähde stat.fi: Paavo-tietokanta

Postinumeron 26910 kadut aakkosjärjestyksessä

Harjulantie, Havukuja, Hellemäentie, Kalliotie, Kapasaarentie, Kapasaarenvahe, Katajarannantie, Ketolantie, Kievarintie, Kivimäentie, Koijärventie, Laivolantie, Lehtisalontie, Lillonkarintie, Luajuntie, Lätäköntie, Löytyntie, Mauritsinpolku, Metomaantie, Mäki-Rantalantie, Mäkipirtintie, Mäntyvahe, Niskantie, Pikimyllyntie, Postintie, Pukkalantie, Pyhärannantie, Rantalantie, Rauhalantie, Sinkkitie, Susihaantie, Taistolantie, Takarinteentie, Tapiolantie, Timonpolku, Tolpanalhontie, Turuntie, Unajantie, Vaatturintie, Varelantie, Varustantie, Vierumäentie, Viihdepuistontie, Vähä-Unajantie