Postinumero 27910 Säkylä

Postinumero 27910 Säkylä - Tiedot, kartta ja katuosoitteet.

Postinumero 27910 Säkylä tiedot

  • Postinumero: 27910
  • Kunta: Säkylä
  • Maakunta: Satakunta
  • Postinumeroalue:  2 (Varsinais-Suomi, Ahvenanmaa ja Satakunta)
  • Postinumeropiiri:  27 (Eura, Eurajoki, Pyhäranta, Rauma, Säkylä)

Postinumero 27910 Säkylä kartta

Postinumero 27910 Säkylä kartalla.

Postinumeron 27910 alueet

AluePostinumero
Huovinrinne27910
Säkylä27910

Postinumeron 27910 rakennukset ja asunnot

Kesämökit yhteensä0
Rakennukset yhteensä38
Muut rakennukset yhteensä18
Asuinrakennukset yhteensä20
Asunnot213
Asuntojen keskipinta-ala62.5
Pientaloasunnot107
Kerrostaloasunnot106

Postinumeron 27910 tilastot

Aikuisten taloudet79
Eläkeläisten taloudet26
Omistusasunnoissa asuvat taloudet41
Vuokra-asunnoissa asuvat taloudet72
Muissa asunnoissa asuvat taloudet2
Taloudet yhteensä115
Talouksien keskitulot25915
Talouksien mediaanitulot24667
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat taloudet36
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat talo70
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat taloudet9
Talouksien ostovoimakertymä2980170
Kesämökit yhteensä0
Rakennukset yhteensä38
Muut rakennukset yhteensä18
Asuinrakennukset yhteensä20
Asunnot213
Asuntojen keskipinta-ala62.5
Pientaloasunnot107
Kerrostaloasunnot106
Työpaikat yhteensä77
Alkutuotannon työpaikat2
Jalostuksen työpaikat23
Palveluiden työpaikat52
A Maatalous, metsätalous ja kalatalous2
B Kaivostoiminta ja louhinta0
C Teollisuus23
D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdyt0
E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto0
F Rakentaminen0
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajo0
H Kuljetus ja varastointi0
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta13
J Informaatio ja viestintä0
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta0
L Kiinteistöalan toiminta31
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen0
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta2
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pa0
P Koulutus0
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut0
R Taiteet, viihde ja virkistys0
S Muu palvelutoiminta6
T Kotitalouksien toiminta työnantajina; 0
U Kansainvälisten organisaatioiden ja to0
X Toimiala tuntematon0
Asukkaat yhteensä169
Työlliset87
Työttömät10
Lapset 0-14 -vuotiaat19
Opiskelijat10
Eläkeläiset39
Muut4
X-koordinaatti metreinä253303
Y-koordinaatti metreinä6775375
Postinumeroalueen pinta-ala2721588
Asukkaat yhteensä150
Miehet81
Naiset69
Asukkaiden keski-ikä44
0-2-vuotiaat2
3-6-vuotiaat1
7-12-vuotiaat8
13-15-vuotiaat3
16-17-vuotiaat3
18-19-vuotiaat5
20-24-vuotiaat9
25-29-vuotiaat13
30-34-vuotiaat9
35-39-vuotiaat14
40-44-vuotiaat11
45-49-vuotiaat7
50-54-vuotiaat9
55-59-vuotiaat10
60-64-vuotiaat15
65-69-vuotiaat11
70-74-vuotiaat11
75-79-vuotiaat5
80-84-vuotiaat4
85 vuotta täyttäneet0
18 vuotta täyttäneet yhteensä133
Perusasteen suorittaneet25
Koulutetut yhteensä108
Ylioppilastutkinnon suorittaneet9
Ammatillisen tutkinnon suorittaneet76
Alemman korkeakoulututkinnon suorittanee16
Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanee7
18 vuotta täyttäneet yhteensä133
Asukkaiden keskitulot22181
Asukkaiden mediaanitulot21728
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat asukkaat25
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat asuk96
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat asukkaat12
Asukkaiden ostovoimakertymä2950091
Taloudet yhteensä115
Talouksien keskikoko1.3
Asumisväljyys47.8
Yksinasuvien taloudet91
Nuorten yksinasuvien taloudet31
Lapsettomat nuorten parien taloudet2
Lapsitaloudet10
Pienten lasten taloudet1
Alle kouluikäisten lasten taloudet2
Kouluikäisten lasten taloudet6
Teini-ikäisten lasten taloudet5
Yhden vanhemman lapsitaloudet6

Lähde stat.fi: Paavo-tietokanta

Postinumeron 27910 kadut aakkosjärjestyksessä

Ampumaradantie, Huovintie, Porilaistie